Samenwerking in onderzoek

Opgroeien werkt samen met partners aan onderzoek. Ontdek onze samenwerkingen van lopend en afgerond onderzoek en onderzoeksprojecten die Opgroeien steunt.
Ga snel naar...

Lopende onderzoeken

Afgelopen onderzoek

Onderzoeksprojecten

Dit gaat over onderzoeksprojecten van anderen die Opgroeien steunt met data, expertise of inclusie van respondenten. Wetenschappelijk onderzoek voeren en ondersteunen is een van de opdrachten van Opgroeien. Opgroeien is ook gemachtigd om persoonsgegevens die het voor eigen doeleinden verzamelt of registreert te benutten voor onderzoek. Daarbij wordt telkens het gebruik van de gegevens strikt geregeld via een verwerkersovereenkomst of een protocol tussen Opgroeien en de onderzoekers. Die onderzoekers publiceren wel steeds enkel anonieme gegevens. Achter de schermen zien enkel een strikt minimaal aantal personen (die gebonden zijn aan geheimhouding) je persoonsgegevens.

Hieronder geven we een overzicht van de onderzoeken waarvoor we persoonsgegevens benut hebben en/of die we actief gesteund hebben.