Samenwerking in onderzoek

Opgroeien werkt samen met partners aan onderzoek. Ontdek onze samenwerkingen van lopend en afgerond onderzoek en onderzoeksprojecten die Opgroeien steunt.
Ga snel naar...

Lopende onderzoeken

 • Financiële ondersteuning van kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren
 • Harmoniseren regeling ouderbijdragen in de kinderopvang op het gezins- en inkomensbegrip van het Groeipakket: verkennen van scenario’s en simuleren van hun impact voor gezinnen en overheid
 • Naar een meer geïntegreerd zicht op wie met jeugdhulp in aanraking komt in WVG: dwarsdoorsnede-oefening cliënten Opgroeien en VAPH
 • Longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp
 • VIONA-onderzoek naar belang kinderopvang voor tewerkstelling en naar terugverdieneffecten van kinderopvang
 • Onderzoek Verlengde Icterus
 • TALIS Starting strong

Afgelopen onderzoek

 • Kosten in de jeugdhulp
 • Signs of safety
 • Brussen
 • Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken en doen ouders en opvanglocaties? Een mixed-method analyse
 • De trajecten van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen op zes levensdomeinen
 • BMI kinderen 2 jaar
 • Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest
 • De Kindreflex: de ontwikkeling van een Vlaamse Kindcheck met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg
 • Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte
 • Bestellen is betalen
 • Pedagogische kwaliteit (MeMo Q)
 • Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen
 • Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker
 • Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten
 • JOnG!-onderzoek
 • State of the Art

Onderzoeksprojecten

Dit gaat over onderzoeksprojecten van anderen die Opgroeien steunt met data, expertise of inclusie van respondenten. Wetenschappelijk onderzoek voeren en ondersteunen is een van de opdrachten van Opgroeien. Opgroeien is ook gemachtigd om persoonsgegevens die het voor eigen doeleinden verzamelt of registreert te benutten voor onderzoek. Daarbij wordt telkens het gebruik van de gegevens strikt geregeld via een verwerkersovereenkomst of een protocol tussen Opgroeien en de onderzoekers. Die onderzoekers publiceren wel steeds enkel anonieme gegevens. Achter de schermen zien enkel een strikt minimaal aantal personen (die gebonden zijn aan geheimhouding) je persoonsgegevens.

Hieronder geven we een overzicht van de onderzoeken waarvoor we persoonsgegevens benut hebben en/of die we actief gesteund hebben.

 • Opstellen nieuwe groeireferenties
 • Evaluatie items Van Wiechenonderzoek
 • OBI Catch
 • Pro-M
 • TIARA
 • Oogscreening prospectieve studie
 • Interact
 • Mission
 • Postnatale depressie
 • Tevredenheidsonderzoek over Kind en Gezin