Onderzoeksrapport

Bevraging Huizen van Het Kind 2022

Wat is het?

In 2022 bevroegen de intersectorale medewerkers van Kind en Gezin 226 Huizen van het Kind in 293 gemeenten. Op die manier kon er een om een uitgebreid beeld van de werking gemaakt worden. De bevraging bevatte 12 topics geclusterd in 4 thema’s.

Waarom is het belangrijk

De bevraging levert een schat aan informatie op voor de uitwerking van toekomstig beleid. Uit de bevraging komen heel wat sterktes naar boven. Tegelijk zien we nog heel wat uitdagingen en groeimarge voor de toekomst.

Hoe gebruiken

Enkele vaststellingen:

  • Het hebben van een fysieke plek beïnvloedt het bereik in positieve zin. 
  • De Huizen maken in grote mate gebruik van de ondersteuning van Opgroeien. Er is nood aan blijvende ondersteuning. 
  • Heel wat Huizen van het Kind hebben een sterke samenwerking met actoren kinderopvang baby’s en peuters (Lokaal Loket Kinderopvang, BOA, Kinderopvang baby’s en peuters). 
Ook interessant