Aanbod

Het agentschap Opgroeien is ontstaan uit de fusie van het vroegere Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. De hulp- en dienstverlening van zowel Jeugdhulp - het vroegere Jongerenwelzijn - en Kind en Gezin blijft wel bestaan: van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. In de toekomst zal een betere afstemming op het terrein en een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak, leiden tot een kwalitatievere en vlottere dienstverlening voor alle kinderen, jongeren en gezinnen.

Jeugdhulp logo
Kind en Gezin logo

Jeugdhulp blijft het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en gezinnen in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of een ondersteuningsnood hebben. Jeugdhulp focust op hulp- en dienstverlening.

 

 

Kind en Gezin blijft het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen en focust op de preventieve dienstverlening. De dienstverlening van Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.