Onderzoeksrapport

Onderzoek over de link tussen kinderopvang en tewerkstelling (VIONA)

Wat is het?

Opgroeien en het departement Werk en Sociale Economie lieten een onderzoek uitvoeren naar de link tussen kinderopvang en tewerkstelling. Dit onderzoek kadert in het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA).

Waarom dit onderzoek?

Het onderzoek had onder meer als doelstelling om het profiel van gebruikers en van niet-gebruikers van kinderopvang in Vlaanderen in kaart te brengen en wilde ook inzicht verwerven in de impact van het gebruik van kinderopvang op de werk- en inkomenssituatie van gezinnen in Vlaanderen.

 

Hoe verliep het onderzoek?

De opzet van het onderzoek was erg interessant:  

  • Voor het eerst werd een koppeling gelegd tussen gegevens over de volledige populatie gezinnen die (al dan niet) gebruikmaakt van kinderopvang en gegevens van de KSZ over het inkomen en tewerkstelling van die gezinnen. Analyses op een populatie van 78.312 kinderen voor de afgebakende periode, waaronder meer dan 20.000 niet-gebruikers bieden een schat aan informatie, zeker omdat er heel wat variabelen in de analyses betrokken werden.
  • Daarnaast werd in het kader van dit onderzoek ook de enquête naar het gebruik van opvang herhaald, maar ook verder verdiept om de link tussen opvang en tewerkstelling beter te kunnen vatten. De enquête leverde een mooie respons op van 4.322 respondenten, waarvan 4.014 personen de enquête volledig beantwoordden.

Dit onderzoek vormt een erg nuttige aanvulling op eerdere onderzoeken over het gebruik van kinderopvang en op de cijfers die Opgroeien zelf rapporteert.

 

Auteur

K. Goffin, D. Valsamis, M. Carpentier, K. Faes & N. Verhaeghe

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant