Over de databank

Opgroeien wil samen met wetenschappers, werkveld en beleid informatie over kwaliteitsvolle en onderbouwde werkwijzen om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen en begeleiden op één plaats samenbrengen en delen.
Ga snel naar...

Doelstellingen

De databank wil vakmanschap en professionalisering van het werkveld versterken in functie van een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening op maat van kinderen, jongeren en gezinnen. Door samen uit te wisselen en van elkaar te leren, wordt collectieve kennis gecreëerd.

Met de databank kwaliteitsvolle praktijken wil Opgroeien krachten bundelen om:

  • Kennis en inzichten te ontsluiten

Beschikbare kennis en inzichten verworven uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken over de aanpak en ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren ontsluiten zodat iedereen hier gebruik van kan maken in zijn of haar werking of begeleiding met de doelgroep.

  • Methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken te stimuleren

Het stimuleren van methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken met als doel kwaliteit van aanbod te versterken. Waar nodig kan zo gewerkt worden aan verbetering en innovatie of het experimenteren met vernieuwingen.

  • Collectieve kennisopbouw en leren te stimuleren

Samen met praktijkorganisaties een beweging op gang zetten waar kennis ontwikkelen, delen, borgen en kennis gebruiken verbonden geraakt. Samen lerend doen wat werkt!

  • Signalen te capteren voor onderzoek en kennisontwikkeling

Door zichtbaar te maken wat bestaat, krijgen we ook zicht op hiaten waar geen aanbod voor is. Anderzijds zijn voor sommige vraagstukken uit de praktijk verder onderzoek en kennisontwikkeling nodig.

Kortom we streven naar een succesvolle databank waar onderzoek, praktijkverbetering, kennisontwikkeling en kennisdeling hand in hand gaan.

oproep
Zelf een praktijk indienen?

Gebruik je zelf een interessante methodiek of heb je een veelbelovende praktijk ontwikkeld? Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel.

Agentschap Opgroeien en EXPOO

De databank is een initiatief van Opgroeien. EXPOO, Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien, coördineert de uitbouw van de databank en faciliteert het proces van samen leren.

De commissie

Om deze databank vorm te geven werkt EXPOO samen met een commissie bestaande uit wetenschappers en praktijkprofessionals. Samen engageren we ons om de databank uit te bouwen en het methodisch, wetenschappelijk onderbouwd werken uit te dragen. De commissie reviewt de ingediende praktijkbeschrijving en oordeelt over het niveau van de praktijkbeschrijving. De commissie zal niet beoordelen of evalueren.

Taken van de commissie:

  • Omschrijven van wat verstaan wordt onder kwaliteitsvolle praktijken en welke criteria gehanteerd worden voor publicatie in de databank;
  • Bepalen van de werkwijze voor het indienen van een praktijk;
  • Uitwerken van de ondersteuningsmogelijkheden voor de indieners (sjabloon, handleiding, gesprek, beschrijvingskring…);
  • Reviewen van ingediende praktijken;
  • Samen met Opgroeien de prioritaire thema’s bepalen;
  • Mee nadenken over de bekendmaking en implementatie van het platform en de beschreven praktijken.

Leden van de commissie

Jochen Devlieghere
Postdoctoraal onderzoeker, vakwerkgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek - Universiteit Gent
Stijn Vandevelde
Hoofddocent Orthopedagogiek - Universiteit Gen
Wim Sucaet
Team- en netwerkcoach, Samen1Plan Gent - Scheldekracht
Karla Van Leeuwen
Hoogleraar, Gezins- en orthopedagogiek - KU Leuven
Stefaan Pleysier
Hoogleraar Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen - KU Leuven
Koen Hermans
docent, Faculteit Sociale Wetenschappen - KU Leuven
Johan Vanderfaeillie
Professor, Vrije Universiteit Brussel
Hester Hulpia
Inhoudelijk coördinator, VBJK
Sieg Pauwels
Coördinator Samenleving en innovatie, De Wissel Leuven
Khalid El Hatri
Directeur Young FENIX, voorzitter Ondersteuningsteam Antwerpen (OTA), docent Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool

Leden van Opgroeien/EXPOO

Sofie Eerlings
EXPOOnaut
Nele Travers
EXPOONAUT
Edith Gysen
Centrale stafmedewerker Opgroeien
Peter Casteur
Projectleider Implementatie Jeugddelinquentierecht, Strategisch project Jeugdhulp
Op zoek naar een publicatie?

In de Toolbox vind je rapporten, tijdschriftartikelen, boeken en presentaties. Je kan zoeken en filteren op jaar van type of jaar van publicatie.

Zoek een publicatie

Meer weten over een thema?

De belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar zoals wetenschappelijke inzichten, kennisdocumenten, gerelateerde onderwerpen en mooie getuigenissen.

Naar de thematische dossiers

Zelf een praktijk indienen?

Meld de ontwikkeling van een praktijk op het gebied van preventie of hulpverlening aan. Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel.

Meer over het indieningsproces

Vraag het aan team Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien

Sofie en Nele kijken lachend in de camera

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien), bijgestaan door de commissie, bouwt aan deze databank. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Team Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien