Over de databank

Opgroeien wil samen met wetenschappers, werkveld en beleid informatie over kwaliteitsvolle en onderbouwde werkwijzen om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen en begeleiden op één plaats samenbrengen en delen.
Ga snel naar...

Doelstellingen

De databank wil vakmanschap en professionalisering van het werkveld versterken in functie van een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening op maat van kinderen, jongeren en gezinnen. Door samen uit te wisselen en van elkaar te leren, wordt collectieve kennis gecreëerd.

Met de databank kwaliteitsvolle praktijken wil Opgroeien krachten bundelen om:

  • Kennis en inzichten te ontsluiten

Beschikbare kennis en inzichten verworven uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken over de aanpak en ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren ontsluiten zodat iedereen hier gebruik van kan maken in zijn of haar werking of begeleiding met de doelgroep.

  • Methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken te stimuleren

Het stimuleren van methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken met als doel kwaliteit van aanbod te versterken. Waar nodig kan zo gewerkt worden aan verbetering en innovatie of het experimenteren met vernieuwingen.

  • Collectieve kennisopbouw en leren te stimuleren

Samen met praktijkorganisaties een beweging op gang zetten waar kennis ontwikkelen, delen, borgen en kennis gebruiken verbonden geraakt. Samen lerend doen wat werkt!

  • Signalen te capteren voor onderzoek en kennisontwikkeling

Door zichtbaar te maken wat bestaat, krijgen we ook zicht op hiaten waar geen aanbod voor is. Anderzijds zijn voor sommige vraagstukken uit de praktijk verder onderzoek en kennisontwikkeling nodig.

Kortom we streven naar een succesvolle databank waar onderzoek, praktijkverbetering, kennisontwikkeling en kennisdeling hand in hand gaan.

oproep
Zelf een praktijk indienen?

Gebruik je zelf een interessante methodiek of heb je een veelbelovende praktijk ontwikkeld? Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel.

Agentschap Opgroeien en EXPOO

De databank is een initiatief van Opgroeien. EXPOO, Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien, coördineert de uitbouw van de databank en faciliteert het proces van samen leren.

De commissie

Om deze databank vorm te geven werkt EXPOO samen met een commissie bestaande uit wetenschappers en praktijkprofessionals. Samen engageren we ons om de databank uit te bouwen en het methodisch, wetenschappelijk onderbouwd werken uit te dragen. De commissie reviewt de ingediende praktijkbeschrijving en oordeelt over het niveau van de praktijkbeschrijving. De commissie zal niet beoordelen of evalueren.

Leden van de commissie

Portret van Wim Sucaet
Wim Sucaet
Team- en netwerkcoach, Samen1Plan Gent - Scheldekracht
Portret van Stijn Vandevelde
Stijn Vandevelde
Hoofddocent Orthopedagogiek - Universiteit Gen
Portret van Koen Hermans
Koen Hermans
docent, Faculteit Sociale Wetenschappen - KU Leuven
Portret van Karla Van Leeuwen
Karla Van Leeuwen
Hoogleraar, Gezins- en orthopedagogiek - KU Leuven
Portret van Stefaan Pleysier
Stefaan Pleysier
Hoogleraar Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen - KU Leuven
Portret van Johan Vanderfaeillie
Johan Vanderfaeillie
Professor, Vrije Universiteit Brussel
Portret van Wim Taels
Wim Taels
Directeur De Cocon, jeugdhulp aan huis
Portret van Kristien Nys
Kristien Nys
Onderzoekster en lector, Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee-hogeschool)
Portret van An Nuytiens
An Nuytiens
Senior onderzoeker, Academische Werkplaats Jeugdzorg Emmaüs
Portret van Wendy  Verdickt
Wendy Verdickt
Teamcoach Gezin&Opvoeding - stad Mechelen (Huis van het Kind)
Portret van Hester Hulpia
Hester Hulpia
Inhoudelijk coördinator, VBJK
Portret van Veerle Soyez
Veerle Soyez
Senior onderzoeker Karel De Grote Hogeschool – Onderzoekscentrum Sociale Inclusie ; docent Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Psychologie

Leden van Opgroeien/EXPOO

Portret van Sofie Eerlings
Sofie Eerlings
EXPOOnaut
Portret van Nele Travers
Nele Travers
EXPOONAUT
Portret van Eef Goedseels
Eef Goedseels
Beleidsmedewerker Jeugddelinquentierecht
Portret van Peter Casteur
Peter Casteur
Projectleider Implementatie Jeugddelinquentierecht, Strategisch project Jeugdhulp
Portret van Els Meert
Els Meert
Jeugdhulp-Onderwijs
Portret van Nele Haedens
Nele Haedens
Beleidsmedewerker
Portret van Evelyn Merckx
Evelyn Merckx
Jurist
Portret van An  Rommel
An Rommel
Beleidsmedewerker

Artikel: een stap vooruit in onderbouwd werken

Agora, het webzine voor en door praktijkwerkers in de jeugdhulp, besteedt aandacht aan de databank kwaliteitsvolle praktijken. In een boeiend artikel wordt de werking toegelicht.

Op zoek naar een publicatie?

In de Toolbox vind je rapporten, tijdschriftartikelen, boeken en presentaties. Je kan zoeken en filteren op jaar van type of jaar van publicatie.

Zoek een publicatie

Meer weten over een thema?

De belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar zoals wetenschappelijke inzichten, kennisdocumenten, gerelateerde onderwerpen en mooie getuigenissen.

Naar de thematische dossiers

Zelf een praktijk indienen?

Meld de ontwikkeling van een praktijk op het gebied van preventie of hulpverlening aan. Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel.

Meer over het indieningsproces

Vraag het aan team Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien

team EXPOO kijkt lachend in de camera

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien), bijgestaan door de commissie, bouwt aan deze databank. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Team Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien