Kansrijk opgroeien in Vlaanderen en Brussel

Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
3500
gemotiveerde werknemers
Meer dan 3500 medewerkers zetten zich elke dag in voor Kind en Gezin en Jeugdhulp.
150+
partners en projecten
Opgroeien werkt samen met 150+ partners binnen opvoeding, gezinsondersteuning en jeugdhulpverlening.
250
gesubsidieerde voorzieningen
Opgroeien erkent, subsidieert en ondersteunt voorzieningen die opvang, zorg en hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen.
Samen één sterk team
Meer dan 3500 medewerkers zetten zich elke dag in voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Onze teams zijn samengesteld vanuit een multi-expertise aanpak en werken samen met heel wat partners.

De dienstverlening van Opgroeien gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Wist je dat Opgroeien al bestaat sinds 2018?

Onze geschiedenis

Wist je dat wij zowel lokale, bovenlokale als Vlaamse teams hebben?

Ontdek onze organisatie

Meer weten over onze dienstverlening?

Alles over onze werking

Werken voor Opgroeien, dat is meewerken aan onze missie.

Alles over onze missie en waarden

Wat doen wij?

Ondersteunen van gezinnen op maat. Zowel individuele als geïntegreerde ontwikkelingstrajecten voor alle kinderen, jongeren, gezinnen en aanstaande ouders.

Focussen op kwetsbare kinderen en jongeren die nood hebben aan jeugdhulp.

Inzetten op innovatieve oplossingen. Antwoorden zoeken op nieuwe maatschappelijke en complexe uitdagingen waar kinderen en jongeren mee worden geconfronteerd. 

Stimuleren van een positieve, brede en rijke leefomgeving door samen te werken met verschillende partners.

Erkennen, subsidiëren, vergunnen én ondersteunen van partners binnen het brede gezins- en jeugdbeleid.

Faciliteren van materiële en financiële ondersteuning zoals het Groeipakket en de Zorgtoeslag.

Ondersteunen van jongeren die een delict pleegden.

We werken samen met 150+ partners
Stapel handen op elkaar, teken van samenwerking onder diverse partners

​​​​​Wij werken samen met meer dan 150 partners binnen jeugdhulp, opvoeding en gezinsondersteuning. Naast onze 3500 medewerkers zetten ook onze 150+ intersectorale partners zich dagelijks in om kinderen kansrijk te doen opgroeien.

Binnen ons open netwerk werken wij samen met partners om al onze informatie up-to-date te houden, een uitgebreid aanbod aan opleidingen aan te bieden, de juiste methodieken en interventies te verzamelen die kwaliteitsvol en relevant zijn voor alle professionals.