Onderzoeksrapport

TALIS STARTING STRONG

Wat is het?

TALIS staat voor Teaching and Learning International Survey. Dit is een internationaal vergelijkend onderzoek dat peilt naar werkkenmerken en werkbeleving, opleiding & vorming, praktijken en opinies van leerkrachten en directies in het onderwijs. Sinds 2018 is dit onderzoek uitgebreid met bevraging van professionals die werken met kinderen tussen 0 en 6 jaar, zowel in het kleuteronderwijs als in de kinderopvang. We spreken door deze verruiming van het TALIS STARTING STRONG onderzoek.

In 2024 wordt een nieuwe grootschalige enquête van TALIS STARTING STRONG gehouden in diverse landen. Vlaanderen doet mee, niet alleen met Lager en Secundair onderwijs, maar ook met kleuteronderwijs én de kinderopvang.

Waarom dit onderzoek?

Het TALIS STARTING STRONG onderzoek wil een beeld schetsen van de werkomgeving en praktijken in de kinderopvang en het kleuteronderwijs in diverse landen. De bevraging bij verantwoordelijken, kinderbegeleiders in de groepsopvang en in de gezinsopvang polst o.a. naar hun opleiding en bijscholing, pedagogische overtuigingen en praktijken, werktevredenheid, omgang met kinderen, … .

Opgroeien vindt het belangrijk om de meningen en ervaringen van verantwoordelijken, kinderbegeleiders en onthaalouders aan bod te laten komen, zeker nu er in Vlaanderen zoveel debat is over de kinderopvang. De relevantie van het onderzoek werd in september 2022 ook bevestigd door het sectoroverleg kinderopvang.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Het eigenlijke onderzoek vindt plaats in 2024, maar het TALIS onderzoek werd grondig voorbereid:
  • In 2022 konden we vanuit Vlaanderen al feedback geven op de inhoud van de bevraging. Dit gebeurde op basis van een bespreking van de vragenlijsten in focusgroepen van onthaalouders, kinderbegeleiders en verantwoordelijken.
  • In 2023 testten we alle procedures en instrumenten al eens uit. Uiteindelijk namen 19 opvanglocaties deel aan de testfase.
 • De OESO selecteerde in oktober 2023 op toevallige wijze een steekproef van 270 opvanglocaties.
 • Opgroeien zal elk van deze opvanglocaties in november-december 2023 vragen of ze willen deelnemen aan het onderzoek in 2024. Deelnemen is vrijwillig en er zijn geen voor- of nadelen aan verbonden.
 • Opgroeien zal opvanglocaties die deelnemen zeker in december nog meer informeren over het verdere verloop van de voorbereiding en de eigenlijke afname van het onderzoek.
 • Eind januari ontvangen de deelnemende locaties meer info over welke kinderbegeleiders uitgenodigd worden om de vragenlijst in te vullen en krijgen alle geselecteerde medewerkers de link naar de online-vragenlijst of een papieren vragenlijst indien ze dat wensten.
 • Het eigenlijke onderzoek loopt vanaf 1 februari tot eind maart 2024.
 • Elke vragenlijst (deze voor de verantwoordelijke en deze voor de kinderbegeleiders) dient bij voorkeur online (via computer of mobiel) ingevuld te worden.
 • Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en geanalyseerd. Resultaten worden nooit individueel per opvanglocatie gepubliceerd.

Meer weten? 

OECD Starting Strong Teaching and Learning International Survey - OECD
Mondelinge Toelichting over Talis 2024 voor sector

Auteur

Opgroeien in samenwerking met de OESO (Internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant