Geschiedenis

Opgroeien is ontstaan na de fusie van Kind en Gezin, het toenmalige Agentschap Jongerenwelzijn en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ontdek hier hoe dat precies in zijn werk ging.
Ga snel naar...

2018: Start van de fusie

16 april 2018

De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn maken bekend dat ze zullen samensmelten, om zo kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. De eenmaking draagt verder bij aan een efficiënte en geïntegreerde werking.

 • De dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen gaat maximaal naar het eengemaakte agentschap: van het Groeipakket (de vernieuwde kinderbijslag), preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, over pleegzorg en alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp, inclusief het aanbod voor minderjarige en jongvolwassen personen met een handicap tot het jeugddelinquentierecht.
 • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakt de eenmaking bekend samen met Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, en Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin.

30 november 2018

De Vlaamse Regering keurt definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Ook een stuk van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) komt over naar het eengemaakte agentschap. Het agentschap krijgt de naam Opgroeien.

 • De krachten worden gebundeld om alle kinderen, jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.
 • Samen met vele partners op het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren.
 • Ook kinderen en jongeren met een beperking behoren tot de doelgroep.
 • Dit kadert in een breder proces van integratie en samenwerking tussen verschillende sectoren in de ondersteuning en zorg voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. 
   

Waarom 'Opgroeien' als naam?

Kind houdt een gezin vast dat uitgesneden is uit papier

‘Opgroeien' straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf, dan weer zijn er grote of kleine zorgen.

Advies, ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp maakt tijdens het opgroeien een verschil. Als universeel basisrecht, maar ook als extra duwtje in de rug zodat kinderen, jongeren en gezinnen zich gesteund weten wanneer het nodig is. 

2019: De fundamenten worden gelegd

1 januari 2019

Lancering van het Groeipakket, de Vlaamse opvolger van de kinderbijslag. Dat bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Twee agentschappen, Opgroeien en Agentschap Uitbetaling Groeipakket, zorgen - samen met de uitbetalers en de partners uit het welzijnslandschap - ervoor dat elk gezin vlot het Groeipakket krijgt waar het recht op heeft. Het is dus een pakket op maat van elk kind in elk gezin.

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) kwam er na de zesde staatshervorming, die onder meer de deelstaten bevoegd maakte voor de gezinsbijslagen.

Lees meer over de verdeling van de taken tussen Opgroeien en Agentschap Uitbetaling Groeipakket.

 

18 april 2019  

Juridische fusie van het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tot het agentschap Opgroeien.

 • Met de goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement worden de fundamenten van het nieuwe Opgroeien gelegd.
 • Opgroeien is een Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid.
 • Katrien Verhegge - eerder aan het hoofd van Kind en Gezin - wordt administrateur-generaal van Opgroeien. Samen met twee algemeen directeurs zal zij het agentschap leiden: Bruno Vanobbergen en Inge Kinnaer. Bruno Vanobbergen is sinds 1 maart 2019 aan de slag bij Opgroeien, daarvoor was hij tien jaar Kinderrechtencommissaris. Inge Kinnaer was al sinds 2009 algemeen directeur bij Kind en Gezin.

2020: De echte start

1 januari 2020

Opgroeien gaat officieel van start.

Vanaf dan breidt de familie van voorzieningen erkend door Opgroeien uit.

 • De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), de observatie- en behandelingscentra (OBC) en de units voor de behandeling van complexe gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) komen over van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Dat biedt kansen om de expertise op twee domeinen in de jeugdhulp te versterken: diagnostiek in de brede zin en behandeltrajecten voor jongeren met complexe problematieken.