• Protocol WVL- Opgroeien regie

  Uitgaand
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Wonen-Vlaanderen in het kader van de webservice GeefKindVoordelen
 • Protocol tussen Opgroeien Regie en Gezond Leven

  Uitgaand
  Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Opgroeien regie naar het Vlaams Instituut Gezond Leven VZW in het kader van de indicatorenbevraging Kinderopvang
 • Protocol FOD Fin - start groeipakket

  Inkomend
  Protocol ikv de start van het groeipakket: De Vlaamse overheid neemt de regie en de uitbetaling van het Vlaamse Groeipakket over van het huidige federale agentschap vanaf 1 januari 2019. (naar aanleiding van de zesde staatshervorming)​
 • Protocol VUTG-K&G ikv startgesprek zwangeren

  Inkomend
  Protocol VUTG-K&G ikv startgesprek zwangeren
 • Beraadslaging ASZ nr. 083/2013

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging nr.13/083 van 3 september 2013 inzake de toegang tot de kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin voor de realisatie van de integrale jeugdzorg.
 • Beraadslaging ASZ nr. 005/2015

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging NR.15/005 van 3 februari 2015 inzake de mededeling van anoniem gegevens, gecodeerde persoonsgegegevens aan Kind en Gezin voor het verricheten van beleidsondersteunende simulaties inzake kinderbijslag.
 • Beraadslaging nr. 18/028/2018

  Inkomend
  Adoptie
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Vlaamse Centrum voor Adoptie (K&G) voor het achterhalen van familieleden van afstammelingen van Belgische kolonialen in Afrika die in België geadopteerd werden
 • Beraadslaging SZ nr. 088/2006

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van uitbetalingsintellingen werkloosheidsuitkeringen aan kinderbijslagfondsen via RVA, Kruispuntbank SZ en RKW voor bepaling recht op kinderbijslag
 • Beraadslaging SZ nr. 074/2008

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens aan de Staat, Gemeenschappen, Gewesten en Openbare Instellingen voor uitbetalen kinderbijslag aan hun personeelsleden.
 • Beraadslaging ASZ nr. 060/1998

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van sociale gegevens van persoonlijke aard aan VL. Gemeenschap voor automatische toekenning vermindering onroerende voorheffing
 • Beraadslaging RR nr. 42/2015

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de anonieme gegevens en gecodeerde persoonsgegevens van kruispuntbank SZ aan K&G voor beleidsondersteunende simulaties kinderbijslag
 • Beraadslaging SCSZG nr. 18/019

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de tijdelijke mededeling persoonsgegevens door FAMIFED en de kinderbijslagfondsen aan K&G voor het vervullen van zijn opdrachten t.o.v. toekomstige ouders
 • Beraadslaging nr. 17/076/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door FAMIFED aan K&G ihkv de overdracht van bevoegdheden n.a.v. de 6de staatshervorming
 • Beraadslaging nr. 17/100/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de tijdelijke mededeling van persoonsgegevens door instellingen van SZ aan K&G ter voorbereiding van de overdracht van de bevoegdheden van FAMIFED
 • Beraadslaging RR nr. 065/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang RR K&G ter voorbereiding van de overdracht van bevoegdheid voor de uitbetaling van gezinsbijslagen
 • Beraadslaging VTC nr. 049/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens  van inschrijvingen leerlingen en studenten van AgODi en AHOVOKS aan K&G om te anticiperen op uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2017

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G om te anticiperen op uitbetaling gezinstoeslag
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018D

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (D)
 • Beraadslaging VTC nr. 015/2018C

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor het meedelen van gegevens aan- en afwezigheden leerlingen van AgODi aan K&G, VUTG en uitbetalingsactoren voor uitbetaling gezinstoeslag (C)
 • Beraadslaging FO nr. 18/129/2018

  Inkomend
  Groeipakket
  Machtiging voor de toegang K&G, VUTG en uitbetalingsactoren tot RR en wachtregister voor recht op toeslag gezinsbeleid van kinderen van vreemdelingen