Onderzoeksrapport

Tevredenheidsonderzoek dienstverlening Opgroeien

Wat is het?

Op vraag van de Vlaamse Regering liet Opgroeien in 2022 een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van zowel ouders van jonge kinderen over de dienstverlening van Kind en Gezin als bij organisatoren van kinderopvang over de dienstverlening vanuit Opgroeien.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau contacteerde meer dan 35.000 ouders en meer dan 2700 medewerkers van de meer dan 1.800 organisatoren kinderopvang voor baby’s en peuters. ​​Meer dan 8.200 ouders en 1.445 medewerkers van in totaal 64% van alle organisatoren kinderopvang vulden de vragenlijsten quasi volledig in. Ook ouders die niet of niet langer gebruikmaakten van de dienstverlening werden uitgenodigd.

Er werden heel wat aspecten uitgebreid bevraagd. Dit resulteerde in een lijvig onderzoeksrapport met heel wat aanbevelingen.

 

Resultaten in een notendop

Het rapport toont een hoge tevredenheid over veel aspecten van de dienstverlening van Kind en Gezin. In het algemeen kennen ouders de dienstverlening van Kind en Gezin een tevredenheidsscore van gemiddeld 8,2 op 10 toe. We zien dat voor heel wat dienstverleningsaspecten een ruime meerderheid een score van 8 tot 10 geeft, wat wijst op grote tevredenheid. Ouders zijn gemiddeld zeer tevreden over de contacten met medewerkers van de lokale Kind en Gezin-teams, het uitvoeren van de gratis gehoor- en oogtesten, het vaccineren van de kinderen. Ouders vinden daarnaast ook informatie en advies over thema’s zoals opvoeding en gedrag, slapen en zindelijkheid belangrijk. Ze willen hierrond graag nog beter ondersteund worden.

Ook bij de opvangorganisatoren geven vele respondenten positieve scores, maar het is duidelijk dat het aandeel personen dat minder tevreden is hoger ligt dan bij de ouders. De gemiddelde tevredenheidsscore van opvangorganisatoren bedraagt ​ 6,8 op 10. De kinderopvang is het meest tevreden over het tijdig betalen van subsidies en het gemakkelijk doorgeven van gegevens over opvangprestaties in voorzieningen waar ouders volgens inkomen betalen.

Het onderzoek toont dat diverse aspecten van de dienstverlening door Opgroeien ten aanzien van organisatoren kinderopvang​ verbeterd kunnen worden. Het gaat dan onder andere om het verhogen van de bereikbaarheid vanuit klantenbeheer Kinderopvang, het meer inzetten op hulp en ondersteuning bij problemen van opvangorganisatoren, informatie online zichtbaarder ontsluiten, en het verduidelijken van procedures. Heel wat van deze zaken zijn het afgelopen half jaar al sterk aangepakt.

Voor Opgroeien is dit onderzoek ook niet eenmalig. Opgroeien wil de vinger aan de pols blijven houden om zo de kwaliteit van de dienstverlening ook op te blijven volgen.

Het onderzoeksbureau heeft op basis van de resultaten ook aanbevelingen geformuleerd. Heel wat van deze aanbevelingen liggen in lijn met vernieuwingen die Opgroeien zelf initieerde en implementeerde.

 

Meer weten?

Lees hier het persbericht

Ook interessant