Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Kinderrechten, mensenrechten en recht op sociale bescherming omvatten alle elementaire voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Maar onderzoek en cijfers tonen aan dat heel wat gezinnen, kinderen en jongeren niet of in ongelijke mate hun rechten doen gelden door een te complexe regelgeving, door slechte ervaringen met instanties en/of uit schaamte.

Heel wat mensen slagen er dus niet in hun grondrechten uit te putten. Zij zijn onderbeschermd. Daarom moet overheid en de hulp- en dienstverleningsinstanties zelf het initiatief nemen om rechthebbenden te bereiken, te informeren en hulp te bieden en automatische rechtentoekenning garanderen. Sociale bescherming garandeert gezinnen een leven in menselijke waardigheid en kinderen en jongeren om kansrijk op te groeien.
Ga snel naar...
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Kathy Jacobs
Stafmedewerker diversiteit en kinderrechten
Team Beleidsonderbouwing