Materialenpakket

Sjablonen en FAQ samenwerkings - overeenkomst

Wat is het?

Deze overeenkomst geeft aan binnen welk kader en omwille van welke doelstellingen, identificatiegegevens van kwetsbare mensen kunnen doorgegeven worden vanuit het lokaal team Kind en Gezin naar het OCMW van de verblijfplaats van de betreffende perso(o)n(en).

 

Waarom is het belangrijk

In het kader van de samenwerking met het oog op het verhogen van de toegang tot de sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Hoe gebruiken

In het kader van deze overeenkomst kunnen ook meer concrete acties worden opgezet, waarbij de samenwerkingsafspraken als bijlage bij deze overeenkomst kunnen gaan. 

Ook interessant