Materialenpakket

FAQ voor lokale teams Kind en Gezin

Wat is het?

Op 4 februari 2022 stemde het Vlaams Parlement in met het voorstel tot gegevensdeling vanuit het lokaal team Kind en Gezin naar het OCMW in functie van vroegtijdige ondersteuning en het voorkomen van onderbescherming. De uitgewerkte regeling geldt voor alle gezinnen met ondersteuningsnoden waarop het OCMW mogelijk een antwoord kan bieden. Dit kan de lokale samenwerking makkelijker maken in het belang van gezinnen en kinderen.  

Hoe gebruiken

De naam en de contactgegevens (het adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de ouder(s) kunnen worden meegedeeld door elk dienstverlenend lid van het lokale team Kind en Gezin aan een maatschappelijk werker van het OCMW. Beiden zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.  

Auteur

Opgroeien

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant