Materialenpakket

Standaardbrief elektronische gegevensdeling

Wat is het?

Het delen van deze gegevens tussen Kind en Gezin en het OCMW kadert binnen de hiertoe afgesloten samenwerkingsovereenkomst en protocol inzake elektronische gegevensdeling.

Hoe gebruiken

Elektronische gegevensdeling met het OCMW van de gemeente/stad <(in te vullen)>  

Auteur

Opgroeien

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant