IROJ Limburg

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Limburg brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen om de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven en komt zo'n zes keer per jaar samen.

IROJ Limburg brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen. Niet alleen op de IROJ-overleggen, maar ook op verschillende thematische kern- en werkgroepen rond volgende thema's:

 • Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)
 • Crisisjeugdhulp
 • Verontrusting
 • Advies en planning
 • Jongvolwassenen
 • Hoog Conflictueuze Scheidingen

Daarnaast is er nauw contact met:

 • het regionaal overleg van cliëntvertegenwoordigers
 • Ligant
 • Netwerk Leerrecht Limburg

De voorbereiding van elke IROJ-bijeenkomst gebeurt door een IROJ-comité. IROJ Limburg kadert alle acties binnen een jaarlijks regioplan.

IROJ Limburg

 • Gert Houben

  Voorzitter (UCLL)
 • Raf Van Hoof

  Ondersteuner (Opgroeien)

Werkingskader IROJ Limburg

IROJ Limburg keurde op 5 mei 2019 een aangepast huishoudelijk reglement goed. Aanvullend bij dit huishoudelijk reglement, werd per IROJ-werkgroep een afsprakenkader opgesteld en goedgekeurd, werd de deelnemerslijst geactualiseerd en werd een starterskit ontwikkeld voor nieuwe IROJ-leden. 

Reconversiesjabloon IROJ Limburg

IROJ Limburg heeft onder meer als opdracht om het aanbod jeugdhulp in kaart te brengen en te monitoren. Worden er wijzigingen aangebracht aan het aanbod, dan moet IROJ Limburg in sommige gevallen een advies uit te brengen.

Om meer duidelijkheid te geven wanneer een advies nodig is, en welke info daarbij gevraagd wordt, legde IROJ Limburg op 28 oktober 2021 een reconversiesjabloon vast. 

Organisaties die wijzigingen in het aanbod doorvoeren, worden gevraagd met dit sjabloon rekening te houden. Dit sjabloon mag ter aanvulling gelezen worden op eventuele sectorale afspraken of instructies. 

Met vragen kan je terecht bij de IROJ-ondersteuner, Raf Van Hoof (raf.vanhoof@opgroeien.be). 

Limburgse visie op jeugdhulp

In 2020 werkten zo'n 130 cliënten, medewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders van de Limburgse jeugdhulp samen een visie uit over waar we met de jeugdhulp en IROJ in Limburg naartoe willen.

Deze input verzamelden en verwerkten we tot een visie, bestaande uit 6 waarden en 10 uitgangspunten. IROJ Limburg keurde deze visie goed op 17/12/20. 

Met de verschillende acties die we als netwerk opzetten, beogen we om deze gezamenlijke Limburgse visie te realiseren, en bouwen we verder op een eerder uitgewerkte visie op netwerkgericht werken.

Documenten werking IROJ Limburg

IROJ Limburg werkte de afgelopen jaren rond verschillende thema's. Hieronder vindt u per thema meer informatie en documentatie rond deze thema's.

Nieuwsbrief IROJ Limburg

kennishub - ouders van jongeren 2

Wil je op de hoogte blijven van de wat er beweegt in en voor de Limburgse jeugdhulp? Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief.