Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen

Nieuwe autoriteit is een basishouding van waaruit men op zoek gaat naar het verbindende tussen opvoeder en kind om zo de relatie ouder-kind te verbeteren en wederzijds respect te installeren.
Ga snel naar...

Oude visies op autoriteit van de opvoeder in de ouder-kind relatie werken niet meer. Haim Omer formuleert een nieuwe visie op autoriteit door gebruik te maken van de positieve elementen uit het verleden. Nieuwe autoriteit is een gezagsrelatie die gebaseerd is op nabijheid (presentie), een warme relatie, steun en structuur, herstel, toezicht, zelfcontrole en transparantie.

Auteur?

Haim Omer, Hoogleraar Psychologie Universiteit van Tel Aviv, Israel, oprichter en directeur van het New Authority Centre in Israël 

Theoretische basis?

  • Hechtingstheorie 
  • Systeemtheorie 
  • Sociaal-politieke benadering geweldloos verzet – Mahatma Gandhi en Marten Luther King

Wetenschappelijke onderbouwing?

Er zijn empirische aanwijzingen dat Geweldloos Verzet effectief is en resulteert in een daling van hulpeloosheid bij ouders en een daling van probleemgedrag bij kinderen en jongeren tussen 8 en 12 jaar. Deze effecten zijn echter erg beperkt en preliminair. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden, verder onderzoek is nodig.

Databank kwaliteitsvolle praktijken

Kennishub - ouders van jongeren 9

Waakzaam Zorgen voor tieners

De ouderreeks ‘Waakzaam zorgen voor Tieners’ maakt het gedachtegoed ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet’ bruikbaar voor het dagelijks opvoeden van tieners. Begrenzen vanuit nabijheid en zorg, met aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en jongere.

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team EXPOO
collega's van team EXPOO kijken lachend

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien) biedt betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Team EXPOO