Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen

Wat is nieuwe autoriteit?

Oude visies op autoriteit van de opvoeder in de ouder-kind relatie werken niet meer. Haim Omer formuleert een nieuwe visie op autoriteit door gebruik te maken van de positieve elementen uit het verleden. Nieuwe autoriteit is een gezagsrelatie die gebaseerd is op nabijheid (presentie), een warme relatie, steun en structuur, herstel, toezicht, zelfcontrole en transparantie.

Auteur

Haim Omer, Hoogleraar Psychologie Universiteit van Tel Aviv, Israel, oprichter en directeur van het New Authority Centre in Israël.

Theoretische basis

  • Hechtingstheorie 
  • Systeemtheorie 
  • Sociaal-politieke benadering geweldloos verzet – Mahatma Gandhi en Marten Luther King

Wetenschappelijke onderbouwing

Er zijn empirische aanwijzingen dat Geweldloos Verzet effectief is en resulteert in een daling van hulpeloosheid bij ouders en een daling van probleemgedrag bij kinderen en jongeren tussen 8 en 12 jaar. Deze effecten zijn echter erg beperkt en preliminair. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden, verder onderzoek is nodig.