Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen

Maatschappelijke context

Wat zegt de visie Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen over maatschappelijk context?

Oude gezagsvormen werken niet langer, nieuwe vormen van gezag, passend bij het huidig maatschappelijk klimaat dringen zich op. Het ideeëngoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet leidde in eerste instantie tot een gezinstherapeutische interventie voor gezinnen met kinderen met agressief en antisociaal gedrag. Geleidelijk aan werden de ideeën vertaald naar andere contexten en voor anderen doeleinden bv. leiderschap in de professionele omgeving en het onderwijs.

It takes a village to raise a child

Het Afrikaanse gezegde 'it takes a village to raise a child' stelt dat we meer moeten opvoeden vanuit collectiviteit, vanuit onze buurt als veilig vangnet. Binnen de Nieuwe Autoriteit is dit een vuistregel, en kadert het in het idee dat we opvoeders meer 'zuurstof' moeten geven. Opvoeders worden gemotiveerd om een netwerk uit te bouwen van mensen die achter hun keuze staan om op een geweldloze manier het gedrag van hun kind aan te pakken. Op die manier komt autoriteit niet van één of twee ouders, begeleiders... maar van een ‘team’ van verantwoordelijke en betrokken volwassenen. 

Samenwerking toont zich binnen Nieuwe Autoriteit zowel op het netwerkniveau, als op individueel niveau tussen ouder en opvoeder. Ook ouder, leraar, begeleider... en kind zijn gelijkwaardig in hun ideeën, gevoelens en waarden. In eerste instantie moet een open, transparante en eerlijke dialoog mogelijk zijn. Pas dan kunnen bepaalde regels aanvaard worden door beide partijen. De opvoeder handelt daarbij steeds vanuit verantwoordelijkheid en zorg voor het kind of de jongere. Dat geldt zowel voor het algemeen welzijn en de veiligheid van het kind of de jongere, als voor bepaalde escalatieprocessen die kunnen ontstaan.