Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen

Ondersteuning

Wat zegt de visie Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet over ondersteuning? Het idee van ondersteuning bij opvoeding van het eigen netwerk is cruciaal in deze visie. Ouders staan er niet alleen voor. 

Opvoeden is niet eenvoudig, en als opvoeder hebben we niet altijd een oplossing voor elk probleem of het antwoord op elke opvoedingsvraag. We kunnen aankloppen bij figuren uit de omgeving die belangrijk zijn voor het kind, of voor jezelf als opvoeder. De som van de delen biedt volgens Idan Amiel en Haim Omer een grote rijkdom, ook al staan de verschillende opvoeders niet geheel op eenzelfde lijn en hebben ze een andere invalshoek. Nieuwe Autoriteit gelooft sterk in het diversiteits- en krachtdenken. Dat ouders een andere opvoedingsstijl hebben, hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn, zolang ze maar beiden dezelfde grondhouding nastreven. Als opvoeder sta je dan ook in voor het welzijn en de veiligheid van de hele groep: het gezin, de buurt, de klas... 

'It takes a village to raise a child'

Als opvoedingsteam draag en vertegenwoordig je een geheel van aanvaarde waarden, normen en regels. Het Afrikaanse gezegde 'it takes a village to raise a child' stelt dat we meer moeten opvoeden vanuit collectiviteit, vanuit onze buurt als veilig vangnet. Binnen de Nieuwe Autoriteit is dit een vuistregel, en kadert het in het idee dat we opvoeders meer 'zuurstof' moeten geven. Opvoeders worden gemotiveerd om een netwerk uit te bouwen van mensen die achter hun keuze staan om op een geweldloze manier het gedrag van hun kind aan te pakken. Op die manier komt autoriteit niet van één of twee ouders, begeleiders... maar van een ‘team’ van verantwoordelijke en betrokken volwassenen.