Video

Koffie met Kennis - Nieuwe Autoriteit als samenwerkingskader

Wat is het?

In deze aflevering van Koffie met Kennis staat het pedagogisch kader van Nieuwe autoriteit als samenwerkingskader en gemeenschappelijke taal centraal.

Opvoeden, zorgdragen voor kinderen, jongeren, gezinnen (in de brede zin van het woord) in onze hedendaagse maatschappij is complex en we hebben niet altijd een antwoord op deze complexiteit. Professionals (leerkrachten, jeugdhulpverleners, welzijn- en jeugdwerkers, preventiewerkers, politie, …) hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan met hun bezorgdheden, het gevoel van machteloosheid neemt toe. Dit terwijl de verwachtingen vanuit het politieke en organisatorische beleid om meer samen te werken en meer impact te maken toeneemt.

Je kan een intersectoraal netwerk vormen vanuit Nieuwe Autoriteit dat een meerwaarde biedt voor de dagdagelijkse realiteit van professionals én dat samen actief zorgdragen voor kinderen, jongeren en gezinnen kan genereren.

Waarom is het belangrijk

Hoe werkt Nieuwe autoriteit als samenwerkingskader? Wat betekent deze gemeenschappelijke taal voor professionals? Hoe creëert dit actie op de werkvloer en genereert het meer impact voor kinderen, jongeren en gezinnen? Ontdek hoe je complexe uitdagingen terug klein kan maken en samen intersectoraal in de actie gaat. 

Hoe gebruiken

Tijdens deze Koffie met Kennis gaan we in gesprek met volgende experten: 

Meer informatie over Nieuwe Autoriteit: Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen | Opgroeien

Meer informatie over het netwerk in Mechelen:  https://www.mechelen.be/nieuwe-autoriteit 

Meer informatie over training Nieuwe Autoriteit in een intersectoraal netwerk:  

Herbekijk deze Koffie met Kennis

Auteur

EXPOO

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant