Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen

Inspirerende praktijk: Noordcité op eigen kracht - Genk

Een project uit Genk dat, gebaseerd op de principes van de Nieuwe Autoriteit, alle betrokkenen in de wijk mee engageert om te reageren op de overlast die veroorzaakt wordt door groepen jongeren en kinderen en zo de betrokken ouders ondersteunen in het samen opnemen van hun verantwoordelijkheid.

Doel van het project

Herstel van het gezag van de wijkbewoners over een groep kinderen en jongeren die de buurt last bezorgen volgens de principes van nieuwe autoriteit.

Doelgroep 

Alle volwassenen die bezorgd zijn om de leefbaarheid van de wijk en de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Korte beschrijving 

Binnen Noordcité veroorzaken sommige kinderen en jongeren overlast, net als op andere plekken in Genk: vernielingen, mensen brutaliseren en intimideren en onderling negatieve sociale druk zetten. Iedereen kijkt naar elkaar en samen kijkt men naar de politie maar er wordt niet echt ingegrepen omdat de overlast net onder de gerechtelijke radar blijft.

We vertrekken vanuit het idee dat alle volwassenen verantwoordelijkheid hebben over het gedrag van de kinderen van de wijk en zo de ouders ondersteunen om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

  1. De slachtoffers van het vandalisme (organisaties die aan de alarmbel trekken) krijgen steun van de overige organisaties om bij vaststellingen een melding te doen bij de politie met de vraag om op te treden. Grenzen trekken is het uitgangspunt.
  2. Met hulp van betrokken organisaties sporen we alle volwassenen van de wijk op om hen te vragen hierin mee te werken. Zij maken een “aankondiging” en spreken af wie die binnenbrengt bij de ouders van de kinderen die overlast bezorgen. Deze aankondiging omvat naast het aangeven van een grens ook een uitgereikte hand voor steun.
  3. Eens de aankondigingen overhandigd, worden de ouders maar ook de kinderen door iedereen in het netwerk aangesproken hierop: naast bevestiging voor wat goed loopt steeds ook de vraag wat men ermee gaat doen als het niet zo goed loopt.

Momenteel gebeurt dit nog onder de vorm van overleg met organisaties, gesprekken hierover aan huis en op straat. Wij hopen binnenkort tot een gemengd overleg te komen tussen relevante volwassenen (zowel inwoners als betrokkenen die in de buurt werken maar er niet wonen) om een “aankondiging” op te stellen en de aanwezige autoriteit vorm te geven. 

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Het betrekken van alle volwassenen geeft hen mee de verantwoordelijkheid om zelf te reageren op wat fout gaat en om het positieve te bekrachtigen. De verbondenheid met de wijk(bewoners) wordt zo veel groter.

Contactpersoon

Dirk Lambrechts
Jaarbeurslaan 19 3600 Genk | 089 36 79 40

Dirk.lambrechts@campuso3.be