Project

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ)

De kernopdracht van het IROJ is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio. Dat omvat de beleidssyclus van inventariseren, analyseren, remediëren, beleidsaangevingen formuleren en verbeteracties uitvoeren.
Ga snel naar...

Wat is een IROJ?

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) bestaat uit:

  • cliëntvertegenwoordigers
  • vertegenwoordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp
  • de intersectorale toegangspoort
  • de dienst voor pleegzorg
  • de kinderpsychiatrie
  • de jeugdmagistratuur
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap

Wat doet het IROJ?

Het IROJ brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio intersectoraal samen om via infodeling, afstemming en samenwerking de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven. Het IROJ komt hiertoe een zestal keer per jaar samen.

Om het IROJ in haar opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht waarin thematisch aan de slag wordt gegaan rond het uitwerken van doelstellingen geënt op (de realisatie en uitvoering van) Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet Integrale Jeugdhulp.

Andere projecten