Materialenpakket

Grabbelbox participatie

Wat is het?

De werkgroep participatie van het IROJ West-Vlaanderen ontwikkelde een ‘grabbelbox participatie’. Deze bestaat uit 70 kaarten met vragen over de negen kenmerken van een participatieve basishouding

Er zijn 400 grabbelboxen verdeeld naar de jeugdhulporganisaties in West-Vlaanderen. Waarschijnlijk is er ook één in jouw voorziening. Wens je een grabbelbox, contacteer ons!

Waarom is het belangrijk

Het is een praktijkgerichte methodiek waarin de 9 kenmerken van een participatieve basishouding worden ontrafeld. Vraagkaarten helpen hulpverleners stil te staan bij hun eigen houding en handelen en helpen daarover reflecteren. 

De grabbelbox is in eerste instantie ontwikkeld voor de jeugdhulp, maar kan gebruikt worden in elke setting waar hulp wordt verleend. Je kunt ermee aan de slag binnen je team, tijdens coachingsgesprekken, bij sollicitaties en zelfs op je eentje.  

Hoe gebruiken

Sommige vragen of gebruikte termen kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Dat vormt op zich geen probleem. Het kan nuttig zijn begrippen uit te klaren en af te spreken wat je er onder verstaat.  

Om het gebruik zo breed mogelijk te houden, wordt bewust geen rekening gehouden met de context waarin de medewerkers* werken (vrijwillig, aanklampend, gedwongen …).  Soms lijken vragen op het eerste gezicht weinig toepasbaar of vanzelfsprekend binnen aanklampende of gedwongen hulpverlening. Maar ook in die context kun je reflecteren over je eigen houding en nagaan hoe je zo maximaal mogelijk participatief kunt werken. 

Misschien past niet elke vraag binnen jouw werkcontext? Ga er gerust creatief mee om: vertaal ze naar jouw situatie of kies een andere vraag. 

* Met de term medewerker wordt verwezen naar alle medewerkers van een dienst of voorziening van onthaalmedewerkers, logistieke medewerkers, hulpverleners tot directie. 

Auteur

IROJ West-Vlaanderen

Jaar van publicatie

2020
Ook interessant