IROJ West-Vlaanderen

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) West-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen om de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven en komt zo'n zes keer per jaar samen.

Het IROJ West-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen.
Dit gebeurt tijdens de vergaderingen van het IROJ, maar ook binnen werkgroepen en netwerkgroepen van het IROJ.

De acties van het IROJ West-Vlaanderen kaderen binnen een jaarlijks regionaal actieplan waarin wordt bepaald welke acties in dat kalenderjaar worden uitgewerkt en wordt opgesteld op basis van een kader dat op Vlaams niveau wordt opgesteld.

Het IROJ West-Vlaanderen werkt intensief samen met .

Het IROJ zoekt naar samenwerking en afstemming met andere netwerken, projecten en initiatieven in de regio vb WINGG (het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in West-Vlaanderen), Netwerk Samen tegen Schooluitval, Eén gezin één plan, Zorggarantieplan Jonge Kinderen ...).

IROJ West-Vlaanderen

  • Ann Vuylsteke

    Voorzitter (VIVES)
  • Stijn Hermans

    Ondersteuner (Opgroeien)

Netwerk- en werkgroepen IROJ West-Vlaanderen

Multiculturele familie dat hand in hand over straat wandelt

Het IROJ West-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen. Dit gebeurt ook binnen een aantal netwerkgroepen en werkgroepen die binnen de structuur van het IROJ actief zijn.

Netwerk- en werkgroepen