IROJ Oost-Vlaanderen

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Oost-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen om de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven en komt zo'n zes keer per jaar samen.

IROJ Oost-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen. Niet alleen op de IROJ-overleggen, maar ook op verschillende thematische werkgroepen rond volgende thema's:

Crisisjeugdhulp/Jonge kinderen/advies en planning/Jongvolwassenen/Hoog Conflictueuze Scheidingen/vermaatschappelijking/cijfers/participatie

Daarnaast is er nauw contact met:

  • de 3 regionale netwerkstuurgroepen Jeugdhulp
  • het regional overleg van cliëntvertegenwoordigers
  • vzw Radar

De voorbereiding van elke IROJ-bijeenkomst gebeurt door een IROJ-comité, bestaande uit de IROJ voorzitter en de beleidsondersteuner/Vlaams afgevaardigde. IROJ Oost-Vlaanderen kadert alle acties binnen een jaarlijks regioplan.

IROJ Oost-Vlaanderen

  • Bert Vanacker

    Voorzitter (vzw Hagewinde-VAPH)
  • Nele Bastiaens

    Ondersteuner (Opgroeien)

Werkingstools

Werkingstool voor IROJ Oost-Vlaanderen

Netwerk- en werkgroepen IROJ Oost-Vlaanderen

Multiculturele familie dat hand in hand over straat wandelt

Het IROJ Oost-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen. Dit gebeurt ook binnen een aantal netwerkgroepen en werkgroepen die binnen de structuur van het IROJ actief zijn.

Netwerk- en Werkgroepen