Infant Mental Health

Infant Mental Health (IMH) focust op de allerkleinsten in de samenleving, hun emotioneel en relationeel welbevinden en dat van hun ouders. In IMH staat de vroege ouder-kind relatie en de hechte relaties die de baby uitbouwt met belangrijke anderen, centraal.
Ga snel naar...

Wat is Infant Mental Health?

De IMH-visie benadrukt het belang van gezonde gehechtheidsrelaties op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. ‘Infant’ staat voor kinderen van -9 maanden tot 5 jaar. ‘Mental’ verwijst naar de sociale, emotionele en cognitieve domeinen binnen de ontwikkeling. En ‘Health’ verwijst tenslotte naar het welzijn van jonge kinderen en hun ouders of verzorgers.

Auteur?

De IMH-visie is onder andere gebaseerd op het werk van Selma Fraiberg. Fraiberg en haar collega’s in Michigan zijn belangrijke grondleggers geweest voor het therapeutisch werken met ouders en baby’s (Fraiberg et al. 1975). Fraiberg noemde het werken met baby’s als eerste infant mental health. In 1980 kwamen wetenschappers, psychologen en psychiaters die zich bezig hielden met baby’s samen om kennis en ervaring met elkaar te delen in het eerste congres van de World Association for Infant Mental Health. De IMH-visie heeft zich sindsdien verder ontwikkeld en past kennis toe van verschillende werkterreinen.

Theoretische basissen?

  • psychodynamisch gedachtegoed (Mahler, Spitz, Winnicott, Fraiberg, Stern, Raphael-Leff)
  • gehechtheidstheorie (Bowlby)
  • systeemtheorie (Fivaz-Depeursinge)

Week van de Infant Mental Health

Tijdens de week van de Infant Mental Health (10-16 juni) staat de geestelijke gezondheidszorg voor de allerkleinsten en hun ouders extra in de kijker. Daarvoor stelt WAIMH Vlaanderen, samen met zijn partners, onderstaande poster en andere materialen ter beschikking.

In 2024 staat het thema 'Samen zorgen voor jonge kinderen en prille ouders' centraal tijdens deze week. Er is een publiekscampagne van Te Gek?! i.s.m. Kind & Gezin – Opgroeien en Psyche. Deze campagne richt zich specifiek op jonge gezinnen en zal 12 juni 2024 gelanceerd worden. Meer informatie vind je hier:  Zet jij samen met Te Gek!? perinatale mentale gezondheid in de kijker? 

Bekijk ook zeker de andere thema's op Opgroeien.be ‘perinatale mentale gezondheid’ en ‘groeien naar ouderschap’. Daar vind je ook de opname(s) en powerpoint(s) van de infosessie terug die in aanloop van de week van de IMH werd georganiseerd door Kind & Gezin - Opgroeien i.s.m. Psyche.

Eerdere IMH-weken

Opgroeien organiseerde voor de IMH-week van 2023 een webinar voor eigen medewerkers, consultatiebureau-artsen en medewerkers van kinderopvang. Professoren Bart Soenens (UG) en Nicole Vliegen (KUL) kregen vier stellingen gebaseerd op vragen vanuit de praktijk voorgeschoteld. Deze experten gaven vanuit hun perspectief, Bart vanuit de vitamines voor groei (Zelfdeterminatietheorie) en Nicole vanuit IMH, zeer genuanceerde antwoorden op vragen als: mag je een kind nog in de hoek zetten, negeren of niet, belang van opvoedadvies, spreek je een ouder aan die hardhandig is met zijn kind?

informatiekaart Infant Mental Health
informatiekaart Infant Mental Health

Databank kwaliteitsvolle praktijken

perinataal groepsaanbod

Perinataal Groepsaanbod

‘Draaiboek voor perinataal groepsaanbod’ is het receptenboek voor kwalitatieve en onderbouwde workshops om te werken met toekomstige en prille ouders.

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team EXPOO
Medewerkers van team EXPOO kijken lachend naar de camera

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien) biedt betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Team EXPOO