Infant Mental Health

Bijleren over Infant Mental Health

Op zoek naar een lezing, training of vormingsaanbod over Infant Mental Health? Je vindt hier een overzicht van kwaliteitsvolle aanbieders.
  • Moeder & Baby zet als expertisecentrum in op het organiseren van opleiding, vorming en casusoverleg over perinatale mentale gezondheidszorg en Parental Infant Mental Health.
  • RINO Vlaanderen vzw zorgt voor opleidingen en cursussen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg o.a. theoretische en praktische opleidingen Infant Mental Health in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. 
  • WAIMH-Vlaanderen biedt een overzicht van lezingen, opleidingen, studiedagen en webinars vanuit de basisprincipes van Infant Mental Health.
  • PANGG 0 - 18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen.
  • Bijscholingsaanbod van het Expertisecentrum Kraamzorg "De Kraamvogel" vzw voor vroedvrouwen en kraamverzorgenden.
  • Draag-Kracht biedt een meerdaagse opleiding perinatale counseling aan om o.a. kennis en kunde te verkrijgen inzake thema’s in de perinatale periode, meer bepaald: infant mental health, hechting, beleving partners, interculturele verschillen, rouw, fertiliteitstraject, seksualiteit, intrafamiliaal geweld, medicatiegebruik, sociale kaart, impact van perinatale stress van mama op baby, suïcide uitingen.
  • Opleidingen via Kind & Gezin