Infant Mental Health

Interessante websites: Infant Mental Health

Op deze pagina vind je een overzicht van interessante websites m.b.t. de visie Infant Mental Health.
  • Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH) wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde in Nederland. Zij bevordert en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.
  • Het Vlaams Expertise Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid (VEN PMG) fungeert als netwerk tot samenbrengen en afstemmen van kennis en expertise uit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in de perinatale periode.
  • IMH Nederland is het Nederlandse platform voor zorgprofessionals die werken vanuit de visie van IMH.
  • The Massachusetts Association for Infant Mental Health (MassAIMH) is a non-profit interdisciplinary, professional statewide organization established to promote and support the optimal development of infants, very young children, and families through relationship-focused workforce development and advocacy efforts.