Infant Mental Health

Inspirerende praktijk: Moeder & Baby

Moeder & Baby is een behandelcentrum voor moeders met psychische problemen vanaf de zwangerschap tot één jaar na de bevalling. Ze bieden ondersteuning vanuit de visie van Infant Mental Health.

Moeder & Baby is een werking binnen psychiatrische centrum Bethanië van vzw Emmaüs.

Het biedt zorg en behandeling vanuit de Infant Mental gedachte voor moeders die na de bevalling geconfronteerd worden met een psychiatrische problematiek waarbij het hechtingsproces met de baby onder druk kan komen te staan. We denken hierbij aan depressie, angststoornis, dwangstoornis, aanpassingsstoornis, bipolaire stoornis en psychose.

Naast de behandeling van de moeder, is het ondersteunen van de relatie met de baby uitgegroeid tot de belangrijkste doelstelling van het zorgaanbod. Moeder & Baby biedt vandaag een geïntegreerd zorgaanbod met aandacht voor de moeder, de baby en de familiale context. Door de aanwezigheid van de baby blijft de moeder betrokken bij de realiteit van het moederschap. Het ondersteunen van het moederschap én van haar relatie met de baby bieden mogelijkheden om te groeien in de moederrol en in het omgaan met psychische problemen.

Moeder & Baby biedt drie behandelmodules aan: thuisbehandeling, dagbehandeling en opname. De toewijzing aan een module gebeurt door de behandelende arts in overleg met de zorgvrager bij de start van de behandeling. Wanneer de hulpvraag wijzigt is het gedurende het hele behandeltraject mogelijk om, in overleg met het behandelteam, over te schakelen naar een andere module.