Infant Mental Health

Verwante modellen

Er zijn heel wat modellen die inzetten op de ondersteuning van de ouder-kindrelatie en op de context waarin een kind opgroeit. We zetten ze op een rijtje:
  • Sameroffs model (2004) wordt wereldwijd gebruikt om interventies te implementeren die de ontwikkeling van kinderen ondersteunen. Het geeft plaats aan zowel ontwikkelings- als omgevingsfactoren en laat toe het complexe samenspel van die factoren in beschouwing te nemen.
  • Het ecologische ontwikkelingsmodel van Bronfenbrenner focust op de wisselwerking tussen de micro- en macrocontexten waarbinnen een kind opgroeit en helpt te begrijpen hoe negatieve invloeden kunnen inwerken op een jong kind. 
  • Het balansmodel van Bakker brengt op elk niveau van systemen rondom het kind en zijn gezin, risico- en beschermende factoren in kaart. Aan de hand van dit model kan men kijken naar de het evenwicht tusssen draagkracht en draaglast voor een bepaald gezin.
  • De ontwikkelingsinterventiepiramide van Greenspan en Wieder is een ontwikkelingsgebaseerd interventiemodel dat een hulpmiddel kan zijn in de zoektocht naar het niveau waarop de ouder-kindrelatie ondersteuning nodig heeft om een gezonde lichamelijke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling van het kind zo veel mogelijk kansen te geven.