Huizen van het Kind

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden.
Ga snel naar...

Bevraging Huizen van het Kind

Huizen van het Kind

In 2022 bevroegen we 226 Huizen van het Kind in 193 gemeenten. De bevraging bevatte 12 topics geclusterd in 4 thema’s. Dit levert een schat aan informatie op voor de uitwerking van toekomstig beleid.

Vernieuwende projecten

vernieuwende projecten

Om verder in te zetten op geïntegreerde dienstverlening subsidieert Opgroeien 24 Huizen van het Kind voor een periode van 3 jaar. Samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, bepalen ze hun beoogde impact en zetten daartoe vernieuwend aanbod in.

Magazine Huizen van het Kind

magazine - Huizen van het Kind

EXPOO ging in gesprek met Huizen van het Kind in soorten en maten, met wetenschappers, met partners uit diverse levensdomeinen, met ouders en kinderen. Dit resulteerde in een lijvig magazine, dat inspiratie wil bieden zodat de Huizen verder uitgroeien tot kwaliteitsvolle laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team EXPOO
collega's van team EXPOO kijken lachend

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien) biedt betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Team EXPOO