Materialenpakket

Methodiekendoos Ouders in huis en Kids in huis

Wat is het?

De methodiekendoos ‘Ouders in Huis’ biedt ondersteuning in het participatieproces dat je met ouders aangaat. Ze bevat twee concrete werkvormen om ouders en stem te geven in de werking van het Huis van her Kind: de thematische methodiek en de aanbodtoets.

‘Kids in Huis’ vormt hierbij de uitbreidingsset. Deze doos helpt teams op weg om te werken rond kinderparticipatie en om met kinderen zelf aan de slag te gaan. Zo zitten er tools in voor zelfreflectie over kinderparticipatie en om gesprekken met kinderen te ondersteunen.

Tot slot vind je in de doos nog wat ideeën om een positieve participatiecultuur uit te dragen in je gemeente.

Alle materialen en methodieken zijn inzetbaar op maat van jouw Huis van het Kind.

INHOUD:

  • Ouders in Huis – thematische methodiek: Aan de hand van gesprekskaarten denken ouders thematisch na over wat het Huis van het Kind voor hen kan betekenen. Wat zijn hun verwachtingen en behoeften over het aanbod, welke suggesties hebben zij, hoe zien zij de rol van ouders in het Huis van het Kind? De thema’s die aan bod komen zijn opvoeden, ontmoeten, gezondheid, vrije tijd, kinderopvang en participatie.
  • Ouders in Huis – de aanbodtoets: Met behulp van pictogrammen wordt met ouders afgetoetst in welke mate de dienstverlening en het aanbod afgestemd is op hun behoeften. Hoe toegankelijk is het aanbod, hoe toegankelijk zijn de dienstverleners, wat waarderen ouders, welke drempels ervaren zij? 
  • Kids in Huis - Stilstaan bij je eigen houding: Een lijst met vragen en een zelftest zoals in de magazines, helpt je te reflecteren over jouw houding tegenover kinderparticipatie.
  • Kids in Huis - Aan een gezamenlijke aanpak werken met collega’s: Een ervaringsoefening om samen met je collega’s stapsgewijs en vanuit evenwaardige dialoog tot kinderparticipatie te komen. Je verwerft samen inzichten en zoekt hoe je tot afspraken en een geschikte aanpak kan komen.
  • Kids in Huis – open dialogeren met kinderen via werkvormen: De kindergelukstotem is een filosofische werkvorm om met kinderen in dialoog te gaan voorbij het voor-de-hand-liggende. Dankzij dit soort gesprekken leer je wat kinderen écht belangrijk vinden. Tips van de kids geeft je de mogelijkheid om via gesprekskaarten met kinderen uit te wisselen over wat een Huis van het Kind voor hen kan betekenen. Een uitbreidingsset voor jongeren is beschikbaar.

Waarom is het belangrijk

Willen we dat gezinnen zich thuis voelen in de Huizen van het Kind, dan betrekken we hen best zelf bij de vormgeving en invulling van dit concept. Door gezinnen van bij de start als evenwaardige partners te betrekken, kunnen alle partijen succeservaringen opdoen met participatie. ‘Ouders in Huis’  en ‘Kids in Huis’ bieden methodieken die je kan inzetten in het participatieproces dat je met ouders, kinderen en jongeren aangaat.

Inspirerende visies:

  • ‘Maak het mee! Opvoeden is samenspel’. Deze slagzin vat de Limburgse visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning samen. 
  • Decreet preventieve gezinsondersteuning.
  • Het waarderend onderzoek – Appreciative Inquiry.
  • De participatieladder
  • De vijf kwaliteitscriteria voor toegankelijkheid (Bouverne-De Bie)

Hoe gebruiken

In de dozen vind je methodieken en aantrekkelijke materialen om met ouders, kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er ook methodieken die je kan inzetten in je team of samenwerkingsverband.

Je kan de methodiekendozen ‘Ouders in Huis’ en 'Kids in Huis' samen aankopen voor 150 euro. Bij interesse kan je een mail sturen naar info@expoo.be.

Auteur

Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Jaar van publicatie

2014
Ook interessant