Huizen van het Kind

Vernieuwende projecten Huizen van het Kind

Om verder in te zetten op geïntegreerde dienstverlening subsidieert Opgroeien 24 Huizen van het Kind voor een periode van 3 jaar. Samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, bepalen ze hun beoogde impact en zetten daartoe vernieuwend aanbod in.

Situering

Opgroeien lanceerde in het voorjaar van 2021 een oproep voor 24 Huizen van het Kind die binnen hun werkingsgebied innovatief willen zijn en samen met hun partners werk willen maken van een (meer) geïntegreerde dienstverlening naar gezinnen, over beleidsdomeinen heen.

Deze oproep kaderde in de keuzes van de Vlaamse Regering nl. verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind hebben hun meerwaarde bewezen als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de Huizen van het Kind kunnen gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting, gezinsondersteuning. Dit aanbod wordt gerealiseerd vanuit een lokaal netwerk. Zowel vanuit (internationaal) onderzoek als vanuit de praktijk wordt ervaren dat gezinnen ook behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede… In realiteit zijn heel wat van deze behoeften met elkaar verbonden. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen echt het verschil kunnen maken.

Geïntegreerd samenwerken binnen beleidsdomeinen en over verschillende levensdomeinen is een globale trend in Europa en in de rest van de wereld. Geïntegreerd samenwerken gaat verder dan samenwerken. Het biedt potentieel op tal van terreinen voor alle kinderen, jongeren en gezinnen maar het vraagt extra en volgehouden inzet van alle betrokken om tot een echte verwevenheid te komen. Daarom wordt prioritair ingezet op geïntegreerd samenwerken om een antwoord te zoeken voor de soms complexe noden van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

De vernieuwende projecten spitsen zich toe op het verwezenlijken van enkele specifieke doelstellingen die enkel kunnen worden gerealiseerd via een (meer) geïntegreerde dienstverlening. Het gaat steeds om de doelstellingen op vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minsten één van de volgende doelstellingen:

  • Integratie en inburgering
  • Opvang en onderwijs
  • Tewerkstelling en opleiding
  • Armoedebestrijding

De inzet op een combinatie van doelstellingen is ook interessant voor (lokale) partners binnen deze beleidsdomeinen. Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid worden doelstellingen van deze beleidsdomeinen mee gerealiseerd.

Voor de projecten die inzetten op Integratie en inburgering is er een co-financiering vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Maak kennis met de vernieuwende projecten

Na anderhalf jaar werken stelden de vernieuwende projecten hun project voor aan de hand van korte TEDtalks. Benieuwd naar hun projectplannen en aanbod?

Antwerpen - NoordAntwerpen - DeurneRegio in Transitie (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar)
LierLeuvenMechelen
TongerenGeraardsbergenAalst
ZeleBeverenDendermonde
OostendeIeperWaregem
WillebroekLokerenZelzate
BaldemoreBrusselBeringen
HeusdenAsseSint-Niklaas