Huizen van het Kind

Bestuur en organisatie

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind organiseren en besturen is geen sinecure.  Partners zoeken en je samenwerkingsverband vorm geven, een organogram en beslissingspaden vastleggen, coördinatorschap vorm geven,  het bepalen van je doelstellingen, … allemaal bouwstenen, randvoorwaarden om een Huis van het Kind uit te bouwen. 
Ga snel naar...

Structuur van je netwerk

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind organiseren is zoeken naar een geschikte structuur voor jouw context.

We geven wat meer toelichting over hoe je je samenwerkingsverband kan structureren.

Rol van coördinator

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind dat zijn doelstellingen wil realiseren heeft duidelijkheid over rollen nodig. Coördinatie of de rol van de coördinator is cruciaal.

We brengen inspirerende visies op coördineren samen.

Intergemeentelijke samenwerken

Op heel wat plaatsen zijn er of denkt men aan een intergemeentelijk Huis van het Kind. Maar hoe kom je dan als één huis naar buiten en hoe schrijf je een gemeenschappelijk verhaal. 

Kom meer te weten hoe je werkt aan betrokkenheid van alle deelnemende gemeenten.

Een werking uitbouwen zonder fysieke locatie

We vroegen aan een aantal Huizen van het Kind waar men (voorlopig) nog geen fysieke locatie heeft hoe zij werken, of het niet hebben van een fysiek Huis hen hindert en of het ook voordelen kan opleveren.

Lees meer hierover.

Vzw of feitelijke vereniging

Huizen van het Kind zijn lokale samenwerkingsverbanden die als feitelijke vereniging of vzw kunnen bestaan. De feitelijke vereniging is geen rechtspersoon en heeft geen verplichte structuur, maar leden kunnen zelf een werkzame structuur, statuten en regels uitwerken. De financiële middelen behoren toe aan de leden. In een vzw is er duidelijk een trekker en beheerder van de financiële middelen, met geregelde inspraak van de leden.

Meer informatie vind je in dit document vzwoffeitelijkevereniging.pdf (87.58 KB).

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Veelgestelde vragen over verzekeringen en aansprakelijkheid verzekering - aansprakelijkheid.docx (55.89 KB)  

Gerelateerde thema's