Materialenpakket

Roadmap Huizen van het Kind

Wat is het?

Hier vind je de digitale versie van de toolbox Roadmap Huizen van het Kind.

De toolbox Roadmap Huizen van het Kind helpt je om zichtbaar te maken waar je al staat met je Huis van het Kind, welke weg jullie als samenwerkingsverband reeds hebben afgelegd.

 

Waarom is het belangrijk

De toolbox Roadmap Huizen van het Kind is een instrument om je huis verder te laten groeien, om de blinde vlekken in kaart te brengen en om prioriteiten te bepalen. Op welke levensdomeinen willen we als samenwerkingsverband prioritair inzetten, welke meerwaarde willen we creëren, waarom, en hoe pakken we dat dan aan?

Ook interessant