Materialenpakket

Buurtgerichte netwerken met impact

Wat is het?

Vertrekkend vanuit het ‘referentiekader buurtgerichte netwerken’ gingen er in Vlaanderen zes proeftuinen buurtgerichte netwerken je voor. Als netwerk maken zij een verschil voor kinderen en gezinnen in een buurt met minder kansen. Zij liepen hun traject naar impact elk met eigen accenten. Uit hun praktijk halen we ervarings­kennis, voorbeelden en tips om het traject voor jou nog concreter te maken. Zo kun je onderweg, naast wegwijzers, ook geruststellende voetsporen tegenkomen …

Hoe gebruiken

In deze leidraad tekenen we een traject uit waarmee je stapsgewijs en impactgericht aan het werk kunt gaan. Het traject is geen keurslijf. Het wijst je niet de enige mogelijke weg. We beschrijven een proces, maar de inhoud en de resultaten vul je als netwerk zelf in. Je zult voor elk onderdeel van het traject in de leidraad concrete, haalbare oefeningen vinden om met je netwerk aan de slag te gaan. Zo zul je lezen wat het mogelijke verloop is van een bijeenkomst waarbij je met een groep netwerkpartners bepaalt wat je beoogde impact is. Maar voor welke impact je gaat, dat bepaal je volledig zelf.

Ook interessant