5 resultaten

Resultaten 1 - 5 van 5 | Sorteer op

Make it Work

Make it Work is een tewerkstellingsproject voor jongvolwassenen die in aanraking kwamen met justitie. Via attitudecoaching en sollicitatietraining worden talenten van jongeren bekrachtigd en bemiddelen we hen naar een duurzame job.

Op weg naar een succesvolle toekomst voor jongeren met delinquent gedrag

Het oplossings- en krachtgericht model Signs of Success bouwt aan een succesvolle toekomst voor jongeren met delinquent gedrag. Participatie van de jongere, veiligheid en verbondenheid met hun familie, netwerk, school of werk, buurt en samenleving zijn cruciaal in dit model.

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve behandelmethode gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal en/of delinquent gedrag die dreigen uit huis geplaatst te worden of die na een tijdelijke uithuisplaatsing terug naar huis worden begeleid.

KOMPAS+

KOMPAS+ (KetenOndersteuning Minderjarige Plegers Antwerpen Stad plus) betreft een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlening, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, stad Antwerpen, lokale politie Antwerpen, parket van de procureur des konings en rechtbank te Antwerpen en jeugdadvocatuur.

Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een systeemtherapie voor jongeren met enkelvoudig of meervoudig probleemgedrag waarvan de centrale elementen delinquentie en/of stoornissen in alcohol- of druggebruik zijn.