‘Fijn om feedback te krijgen van academici en praktijkwerkers’

"Spannend, dat zeker. En absoluut de moeite om je eigen praktijk in te dienen bij de commissie databank kwaliteitsvolle praktijken." Dat stelt Laurien Tielens, begeleider van de oudertraining ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ bij De Schommel vzw. De commissie oordeelde dat de prille praktijk nog zoekende is, maar wel op een beknopte en heldere manier wordt beschreven. “Nu het op de databank staat, kunnen we nog meer organisaties bereiken. Het is bovendien fijn om feedback te krijgen van academici en praktijkwerkers.”

De Schommel vzw is een organisatie die gezinnen met jonge kinderen (0-12j) begeleidt waar het opvoedingsproces tussen ouder en kind dreigt vast te lopen of vastloopt. Bijkomend bieden zij ook hulp in ernstige en acute risicosituaties. De Schommel vzw heeft vestigingen in Averbode, Tienen en Leuven.

De basis van de praktijk is een 6-delige oudertraining ‘Omgaan met moeilijk gedrag”. Ouders krijgen concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van hun kinderen om te gaan. Ouders leren in groep een huil- of driftbui bij hun kind beter begrijpen. Ze leren op een afgestemde manier hun kind bij 'moeilijk' gedrag te ondersteunen en ook zelf rustig te blijven.

Die cursus herwerkte Laurien en haar collega’s tot een uitgeschreven train-the trainer vorming. Andere CKG’s volgden al de opleiding en Laurien hoopt dat er nog veel zullen volgen, zowel CKG’s maar ook CIG’s of andere organisaties die werken met ouders. 

De motivatie om de praktijk aan te melden bij de databank was dubbel, zegt ze. “Het is een interessante manier om de cursus die we zelf hebben uitgewerkt verder verspreid te krijgen. Bovendien vond ik het heel fijn om feedback te krijgen van academici en praktijkmensen die in de commissie zetelen. Ze lezen je werkstuk kritisch na. Dat vind ik heel erg waardevol. Ze benoemen wat goed in elkaar zit en wijzen op mogelijkheden om nog een stapje verder te zetten.”

Het indienen op zich is al een verbeterproces op zich, zegt ze. “Omdat je het helder wil verwoorden, denk je al na over het hoe en het waarom van je project. En daar zit al een eerste winst in. De feedback hielp ons ook om opnieuw te reflecteren over bepaalde zaken, waarom we dit zus of zo aanpakten of verwoorden. Wat voor ons heel erg evident lijkt, is dat niet altijd voor een buitenstaander. Die dialoog was heel erg boeiend.”

De commissie oordeelde over de praktijk dat ze wel nog zoekende is en dat de theoretische onderbouwing beperkt is tot verwijzing naar bronnen en kaders. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd. “Dat klopt ook wel”, zegt Laurien. “We zijn een prille praktijk en we hebben nog niet de tijd en de middelen gevonden om het wetenschappelijk te laten onderzoeken of een impactmeting te doen. Bij deze een oproep: als er een hogeschool of een universiteit is die zich wil laten inspireren: altijd welkom bij ons (lacht).” 

“Ik beschouw het als een mooi signaal vanuit de overheid dat we kwaliteitsvol bezig zijn. Dat we dit niet zomaar uit de losse pols hebben geschud. ”
Avatar Opgroeien medewerker
Laurien Tielens, De Schommel

Gereviewd. En nu?

De praktijk staat nu mooi te ‘blinken’ op de databank op de site van Opgroeien. “Super trots dat we daar mogen staan”, zegt Laurien. “We kregen al wat positieve reacties en ook vragen om een extra training te mogen verzorgen.” De training dient ook als inspiratie voor andere organisaties. “Ik vind het fijn dat de praktijk ‘overdraagbaar’ is geworden en zo los komt van onze eigen organisatie.”

Natuurlijk kost het tijd en energie om de praktijk te beschrijven en in te dienen. “Ja, het was intensief”, bevestigt Laurien. “Ik had wel het voordeel dat ik al wat materiaal liggen had, de cursus was al in grote lijnen uitgeschreven. Toch loont het de moeite. Ik zie het als een investering om je eigen praktijk te verbeteren.”
De publicatie op de databank houdt een erkenning in, zegt Laurien. “Het is niet gekoppeld aan een erkenning of subsidies, maar ik beschouw het wel als een mooi signaal vanuit de overheid dat we kwaliteitsvol bezig zijn. Dat we dit niet zomaar uit de losse pols hebben geschud.”

“Onderbouwd werken vanuit beschikbare kennis is iets wat we als CKG zeker willen onderschrijven. Dat we doelen voorop stellen en daar naar toe werken. Natuurlijk kan je in de hulpverlening je eigen ervaring en intuïtie inzetten in de praktijk, toch moet het meer zijn dan dat alleen. En dan helpt het om je kader uit te schrijven en te kijken wat de onderbouwing daarvan is.”

Verder de training ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ verbeteren en ook een nieuwe oudertraining  uitwerken; dat staat op het programma van het CKG De Schommel de komende maanden. “De nieuwe training ‘Een sterke start’ gaan we specifiek richten op de eerste 1.000 dagen, daar voelen we een sterke nood aan.”

Conclusie: blijven investeren in je eigen werking loont altijd. “Als ik een tip mag geven aan andere organisaties: gewoon proberen! Ik heb zelf veel geleerd van de waardevolle feedback. Ook al is het je ambitie niet om in de databank te staan, toch loont het de investering om je eigen praktijk onder de loep te leggen en helder te beschrijven. Je kan er alleen maar veel uit leren.”

Oudertraining: Omgaan met moeilijk gedrag

Oudertraining

Dit is een praktijk over Oudertraining: Omgaan met moeilijk gedrag. In deze gratis 6-delige reeks krijgen ouders concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van hun kinderen om te gaan. Ouders van kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de oudertrainingen.

Ontdek de praktijk