14 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 14 | Sorteer op

Kinderopvang als basisschakel: een dorp voor kwetsbare gezinnen

De Egeltjes is een kinderopvang+. Vanuit een laagdrempelige basiswerking biedt De Egeltjes ontwikkelingsstimulering voor kinderen en gezinsbegeleiding voor ouders. De Egeltjes richt zich op kwetsbare gezinnen en dat tijdens de zo belangrijke eerste 1000 dagen.

Platform voor de Samenlevingsdienst

De Samenlevingsdienst brengt jongeren tussen 18 en 25 jaar oud samen in gedifferentieerde groepen in een maatschappelijk, sociaal en solidair traject. Gedurende zes maanden gaan de jongeren aan de slag met een maatschappelijk project in hulpverlening, cultuur, onderwijs, duurzame ontwikkeling of sport en krijgen ze kansen om bij te leren.

Studie- en gezinsondersteuning aan huis

De Katrol biedt studie- en gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare, kansarme gezinnen door het inzetten van studenten uit verschillende disciplines. Via studie- en gezinsondersteuning aan huis worden de kinderen ondersteund en gaat de student ook aan de slag met de hulpvragen van de ouders.

KOALA – Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding

KOALA is een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tussen -9 maand en 3 jaar om de maatschappelijke participatie van deze  gezinnen te verhogen.

STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

STOP4-7 staat voor Samen Sterk Terug Op Pad en is een interventieprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school.

Make it Work

Make it Work is een tewerkstellingsproject voor jongvolwassenen die in aanraking kwamen met justitie. Via attitudecoaching en sollicitatietraining worden talenten van jongeren bekrachtigd en bemiddelen we hen naar een duurzame job.

Perinataal Groepsaanbod

‘Draaiboek voor perinataal groepsaanbod’ is het receptenboek voor kwalitatieve en onderbouwde workshops om te werken met toekomstige en prille ouders.

Oudertraining: Omgaan met moeilijk gedrag

In deze gratis 6-delige reeks krijgen ouders concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van hun kinderen om te gaan. Ouders van kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de oudertrainingen.

Open-hart-cirkels

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting en creëert een verbindende dialoog voor al wie geraakt is door de crisis of vastgelopen situatie. In een cirkel van veiligheid en gedragenheid wordt een gezin uitgenodigd om angst, liefde, verdriet en verlangens te uiten en te beluisteren.

Op weg naar een succesvolle toekomst voor jongeren met delinquent gedrag

Het oplossings- en krachtgericht model Signs of Success bouwt aan een succesvolle toekomst voor jongeren met delinquent gedrag. Participatie van de jongere, veiligheid en verbondenheid met hun familie, netwerk, school of werk, buurt en samenleving zijn cruciaal in dit model.