Project

Doorgaande Lijn

Een Doorgaande Lijn is een praktijk die zorgen, spelen, leren en opvoeden meer integreert. Daarvoor moet zowel de pedagogische visie en praktijk, als het beleid en de regelgeving, meer op elkaar afstemmen.
Ga snel naar...

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we de kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan? Wat zou het betekenen voor kinderen, ouders en medewerkers als opvang en kleuteronderwijs geïntegreerd zijn in één werking? Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AGODI) en de ministers Crevits en Weyts geven aan 12 pioniers de kans om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. 

Wat betekent Doorgaande Lijn

De Doorgaande Lijn staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar. Het huidige ‘split system’ (kinderopvang en onderwijs zijn gescheiden van elkaar) zorgt voor meer overgangsmomenten en dit bemoeilijkt soms het welbevinden en leren van kinderen. Een Doorgaande Lijn staat voor een praktijk die zorgen, spelen, leren en opvoeden meer integreert. Om dit mogelijk te maken moeten we zowel de pedagogische visie en praktijk als het beleid en de regelgeving meer op elkaar afstemmen.

12 pioniers gaan aan de slag

Vanaf 1 januari 2022 tot eind december 2024 gaan deze 12 pioniers aan de slag: 

Naam project Provincie / Gemeente Onderwijs Kinderopvang Buitenschoolse opvang
Millau project Antwerpen /
Antwerpen
Katholieke scholengroep Ankerwijs - Het Hinkelpad vzw De Kleine Vos* vzw Ankerwijs - De Woonboot
Fluxus Antwerpen/Beerse GO! Fluxus -
BS 't Locomotiefje 
vzw Dol-fijn Beerse* IBO Beerse De Bereboot
Doorgaande Lijn
De brede stroom
Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Etterbeek Vrij onderwijs - VBS Lutgardis
(vzw Sint-Goedele)
vzw Sint-Goedele De Kollebloem* vzw Sint-Goedele De Puzzel Etterbeek
Kindercampus Theodor Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Jette GO! BS Theodoortje VUB Kinderdagverblijf Jette* vzw Sint-Goedele IBO Theodoortjes Jette
Bruggen slaan
naar een warme overgang
Limburg /
Hasselt
Vrij Onderwijs KBS De Tuimelaar vzw De Hummeltjes KO De Hummeltjes* vzw De Hummeltjes BKO De Bijenkorf
Samen
zorgzaam groeien
Oost-Vlaanderen /
Gent
Vrij onderwijs - KS Kleuterschool Klim* vzw Elfenbankje (kinderdagverblijf en dienst opvanggezinnen) Vrij onderwijs - KS Klim kleuter en lagere school
Pronken met
eigen pluimen
Oost-Vlaanderen /
Gent
Vrij Onderwijs - VBS Sint-Paulus / De Wonderboom* vzw 't Wondernest vzw De Wonderboom
Proeven van/voor
een Doorgaande Lijn
Oost-Vlaanderen /
Gent
Stedelijk Onderwijs Gent: Victor Carpentier en Francois Laurent Instituut Stedelijke KO De Rakkertjes / Peutertuin De Dulle Grietjes* STIBO De Rakkertjes en De Dulle Grietjes
Freinet Kindercentrum
De Tandem
West-Vlaanderen /
Brugge
GO! Freinetschool De Tandem* Rinkelbel GO! Freinetschool De Tandem
Van 0 tot suc6 West-Vlaanderen /
Wijtschate
GO! Basisschool Ter Elzen GO! Kinderdagverblijf Ter Elzen* Gemeente Heuvelland
Aanvraagproject Oostvleteren West-Vlaanderen /
Oostvleteren
Vrij Onderwijs - VBS Klavertje Drie (katholieke basisscholen regio Poperinge)* vzw Felies 't Klavertje vzw Ferm Kinderopvang Oost-Vleteren
Wat niet op elkaar
aansluit met elkaar verbinden
Vlaams-Brabant /
Leuven
Vrij Onderwijs Sint-Jansschool Leuven* vzw Kinderdagverblijf De Slabbertjes vzw Buurtwerk 't Lampeke Kinderwerking Fabota

*promotor

Het gaat telkens om een lokaal samenwerkingsverband van  

  • een organisator kinderopvang van baby’s en peuters 
  • een organisator buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert 
  • een schoolbestuur van een kleuterschool of basisschool 

Zij ontwikkelen een praktijkmodel  

  • vanuit een gedeeldinhoudelijkkaderom een doorgaande (ontwikkelings)lijn voor kinderen van 0-6 jaar te realiseren, die inzet op een  geïntegreerde werking van kinderopvang (baby’s en peuters), kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang,  
  • waarbij aandacht is voor de noodzakelijke voorwaarden die een (meer) geïntegreerde werking op het vlak van kinderopvang, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang mogelijk maakt 
  • en delen hun inzichten en ervaringen in een lerend netwerk onder begeleiding van VBJK en CEGO 

Procedures en formulieren

Jaarlijkse rapportage

Vragen?

Andere projecten