Praktijk

Collectief Kempen

Collectief Kempen heeft 1 grote ambitie: thuisloosheid bij jongeren voorkomen in de Kempen!

Wat is het?

Collectief Kempen is 1 van de ‘a way home coalities’ die in Vlaanderen en Brussel actief zijn.

Doel

In vier werkgroepen gaan we aan de slag: de werkgroep Basisrechten, Wonen, Participatie en Preventie.

 • Collectief Kempen wil dat alle jongeren een goede start maken in ’t leven!
  Weten dat jongvolwassenen thuisloos zijn of worden en toestaan dat ze daarin blijven vastzitten betekent een schending van de mensenrechten. Dat kunnen wij niet langer tolereren.
 • Als jongvolwassenen te maken krijgen met diensten worden zij daar warm en vriendelijke onthaald en beluisterd. De noden worden geduldig in kaart gebracht, vanuit verbinding en respect aanklampend gezocht naar de meest gepaste zorg. Diensten zijn daarin Betrouwbaar Bruikbaar Beschikbaar Bereikbaar Begrijpbaar Bekend én Betaalbaar!
 • It takes a village tot raise a child. En, hoe vroeger, hoe beter.
  Opgroeien doen we niet alleen. Ook zorg dragen en helpen opgroeien doen we niet alleen!
  Iedere professional betrokken in het leven van jonge mensen, kan (beginnende) kwetsbaarheid (h)erkennen en er gevolg aan geven. We werken creatief en samen met de jongere zelf om werkelijk verschil te maken in opgroeiend leven.
 • Een eigen huis, een eigen thuis.
  Iedere jongvolwassene woont op een plek die aanvoelt als thuis en van waaruit hij het leven verder kan organiseren, leiden, leven.

Doelgroep

Jongvolwassenen

Werkwijze

Basisprincipes in A Way Home zijn collectieve impact, ‘coalition of the willing’ en participatie. We bepalen samen met de partners en jongeren de doelstellingen en gaan voor concrete acties over sectoren heen. Samen kunnen we meer!
We groeien samen en gaan dus niet uit van grootse strategische doelstellingen en plannen die ergens in een kast belanden. Met kleine acties willen we verschil maken in het leven van jongeren en hen duurzaam op weg helpen.
Vanuit urgentie: we kunnen niet langer tolereren dat jonge mensen dak of thuisloos worden!

We geloven dat we vanuit geraaktheid rond de problematiek en de goesting om hier iets aan te doen op lokaal vlak verschil kunnen maken.

We wachten niet langer op de overheid, op extra middelen, we willen geen tijd verliezen aan een praatbarak of strategische plannen die worden weggeschreven in eindeloze teksten.

Partners

De Waaiburg, Cirkant, Ter Loke, CAW de Kempen, Welzijnszorg Kempen, GGZ Kempen, Arktos, Housing First, Beschut Wonen Kempen, MPI Oosterlo

Wat maakt je praktijk tot een succes?

In de Werkgroep Basisrechten focust men op het verlagen van drempels zodat jongeren de ondersteuning kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Er wordt gepleit dat bestaande regels in het voordeel van jongeren worden geïnterpreteerd zodat ze een duurzame start kunnen maken naar volwassenheid. 

In juni 2023 organiseerde Collectief Kempen een interessante webinar over het werk dat de voorbije jaren werd verricht om basisrechten voor jongvolwassenen toegankelijker te maken. 

3 FAQ’ werden uitgewerkt en gepresenteerd: 

 • Co-housing en Categorie leefloon
 • Onderhoudsplicht
 • Installatiepremie

Meer weten? Bekijk de nota of de presentatie over de 3 FAQ’s.

Auteur

Collectief Kempen

Jaar van publicatie

2024
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van A Way Home Coalitie Collectief Kempen
A Way Home Coalitie Collectief Kempen
Ook interessant