Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

A Way Home

A Way Home is een wereldwijde beweging om thuisloosheid bij jongeren uit te roeien. Het brengt lokale en nationale coalities samen tegen structurele barrières en systeemfouten aan de basis hiervan.

Voorstelling A Way Home

In 2018 zag Mind The Gap in Antwerpen het licht, de eerste A Way Home coalitie in Vlaanderen. Het succes hiervan diende als inspiratie voor verschillende regio's in Vlaanderen en Brussel. Vanaf 2020 kwamen er meer coalities, ondersteund door een Vlaamse projectgroep.

Er is een sterke link met de A Way Home Hub in Canada, die in 2018 de 'Roadmap for Prevention of Youth Homelessness' publiceerde. Deze roadmap is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en jarenlange ervaring in de aanpak van thuisloosheid bij jongeren en jongvolwassenen. 

De roadmap definieert verschillende niveaus van preventie en onderliggende actiedomeinen om jongerenthuisloosheid te voorkomen en te beëindigen. De aanpak omvat onder andere: 

 • het versterken van structurele preventie
 • het verbeteren van de continuïteit van en toegang tot zorg
 • het inzetten van vroege interventies om uithuiszetting te vermijden
 • het garanderen van opvang en stabiele huisvesting
 • het benadrukken van een 'duty to assist' vanuit een rechtenbenadering.

Met lokale coalities en preventieve maatregelen tracht A Way Home een positieve verandering teweeg te brengen in de levensomstandigheden van jongeren die met thuisloosheid worden geconfronteerd. Collectieve acties en gerichte interventies dragen bij aan een samenleving waarin elk individu, ongeacht achtergrond of omstandigheden, het recht heeft op een stabiele en menswaardige leefomgeving.

Meer weten over A Way Home en de grondleggers ervan? Neem een kijkje op de website van A Way Home Canada

Waar in Vlaanderen is A Way Home actief?

In Vlaanderen zijn er verschillende A Way Home coalities. 

 • Coalitie 1: A Way Home Mechelen
 • Coalitie 2: Mind the Gap Leuven
 • Coalitie 3: A Way Home Noord-Limburg
 • Coalitie 4: Collectief Kempen
 • Coalitie 5: Mind the Gap Antwerpen
 • Coalitie 6: A Way Home Brussels
 • Coalitie 7: A Way Home Gent
 • Coalitie 8: Bruggen Na(ar) 18 Waas en Dender 
 • Coalitie 9: Mind the Gap Zuidoost Hageland
 • Coalitie 10: A Way Home Halle-Vilvoorde
 • Coalitie 11: A Wayve Home Oostende-Bredene
 • Coalitie 12: A Way Home Haspengouw-Herkenrode
Gerelateerde thema's