Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

Intersectoraal Aanbod voor Kwetsbare Jongvolwassenen

Eind 2023 hebben Opgroeien, het Departement Zorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap besloten een nieuw intersectoraal aanbod te ontwikkelen. Dit initiatief is gericht op kwetsbare jongvolwassenen die te maken hebben met (dreigende) dak- en thuisloosheid.

Ondanks eerdere inspanningen blijkt uit de dak- en thuislozentellingen van KU Leuven dat jongvolwassenen nog steeds een significante groep vormen die geconfronteerd wordt met deze problematiek. Onderzoek wijst uit dat dak- en thuisloosheid onder jongvolwassenen vaak het gevolg is van een opeenstapeling van negatieve levensgebeurtenissen en maatschappelijke uitsluitingsmechanismen. Daarnaast vergroten uitdaging op het vlak van geestelijke gezondheid en handicap de kwetsbaarheid van deze groep. Van de dak- en thuisloze jongvolwassenen kampt 23,1% met mentale gezondheidsproblemen, 17,7% met verslavingsproblemen en 13% met een verstandelijke beperking.

Deze alarmerende cijfers in combinatie met de kwetsbare levensfase waar jongvolwassenen zich in bevinden, hebben ons ertoe gebracht om extra middelen vrij te maken. Ons doel is een integraal en intensief begeleidingsaanbod te creëren voor jongvolwassenen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden.

Aanpak Opgroeien

In samenwerking met het Departement Zorg en VAPH lanceerden we een oproep aan organisaties om deze jongvolwassenen op een integrale en intensieve manier te begeleiden. Onze oproep benadrukte de volgende verwachtingen:

 1. Intensieve, Integrale en Outreachende Begeleiding
  Noden van de jongvolwassene: De begeleiding richt zich op verschillende levensdomeinen zoals wonen, werken, leren, dagbesteding, mentaal welzijn en relaties. We verwachten dat een holistische aanpak deze domeinen integreert.
   
 2. Geïntegreerde Intersectorale Samenwerking
  Gedeelde verantwoordelijkheid: Snelle en naadloze inzet van expertise vanuit diverse sectoren zoals zorg, welzijn, huisvesting, opleiding, OCMW, VDAB, Justitiehuizen en burgerinitiatieven. We verwachten dat de continuïteit in deze ondersteuningstrajecten wordt gegarandeerd.
   
 3. Inclusief en Participatief Werken
  Ondersteuning op maat: Inclusie is het uitgangspunt. Er wordt een flexibel en laagdrempelig aanbod geboden zonder exclusiecriteria, waarbij passende ondersteuning op maat wordt geleverd.

Met dit nieuwe aanbod willen we als overheid het goede voorbeeld geven en samen met onze partners ervoor zorgen dat kwetsbare jongvolwassenen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen.

Wil je meer te weten komen over de inhoud van deze oproep? Lees dan de rondzendbrief.

Andere beleidskeuzes die inspelen op dak- en thuisloosheid worden hier in de toekomst toegevoegd.

Gerelateerde thema's