Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

De belangrijkste cijfers over dak- en thuisloosheid

Vlaanderen telt bijna 20.000 dak- en thuislozen, onder wie 5.707 kinderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 7.134 dak- en thuislozen. Bijna één op vijf daklozen is een jongvolwassene tussen 18 en 25 jaar.

Dak- en thuisloosheid vormt een grote maatschappelijke uitdaging in België en Europa. In 2021 ondertekende België de Verklaring van Lissabon. Daarmee verbond het zich ertoe om dakloosheid tegen 2030 aan te pakken via structurele politieke maatregelen.

De Koning Boudewijnstichting (KBS) werkt sinds 2020 - samen met onderzoeksteams van LUCAS KU Leuven, UCLouvain CIRTES en meer dan 100 lokale besturen - aan een uniforme methodiek voor tellingen van dak- en thuisloosheid in Vlaanderen en Wallonië. Dat levert waardevolle inzichten op, inclusief profielen en minder zichtbare aspecten van dak- en thuisloosheid.

De tellingen zijn momentopnamen, in samenwerking met lokale diensten en organisaties die contact hebben met dak- en thuislozen. Hulp- en dienstverleners vullen daarvoor online vragenlijsten in, zowel met als zonder de dak- of thuisloze persoon, en deze blijft anoniem.

Volgens extrapolaties uit het rapport van LUCAS zijn er in 2023 19.547 dak- en thuisloze personen in Vlaanderen, onder wie 13.840 volwassenen en 5.707 kinderen. Hun verblijfssituaties variëren: 

  • verblijf in de openbare ruimte
  • verblijf in noodopvang en opvang- of tijdelijke verblijfsplaatsen
  • dreigende uithuisplaatsing.

Er zijn grote verschillen in lokale beleidsmaatregelen en in betrokkenheid van gemeenten en diensten. Lokale coördinatie en de betrokkenheid van besturen zijn daarom belangrijk. Voor nauwkeurige inzichten zijn herhaaldelijke tellingen belangrijk. Dat geeft inzicht in de problematiek

  • Wie zijn deze dak- en thuisloze personen? 
  • Wat is hun profiel? 
  • Wat is de minder zichtbare kant van dit fenomeen? 

De aanpak van dak- en thuisloosheid in Vlaanderen vraagt gerichte interventies en beleidsvorming.

 

Meer weten? 

Gerelateerde thema's