Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

Definitie en verschillende vormen van dak- en thuisloosheid

De groep van dak- en thuislozen groeit, en niet alleen in de grootsteden. Ook in kleinere gemeentes en op het platteland zijn er steeds meer mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Het gaat over jongeren die op straat leven, ouders met jonge kinderen, mensen met psychische problemen of een verslaving … Ze leven in de openbare ruimte of verblijven tijdelijk bij familie en vrienden.

De vormen variëren dus van dakloosheid zonder onderdak tot dreigende huisuitzetting. Dat maakt dak- en thuisloosheid een fenomeen met vele vormen en dimensies. Dat vraagt een multidimensionale aanpak en maatwerk. 

FEANTSA heeft de European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) ontwikkeld. Dat biedt een gestandaardiseerd kader voor het begrijpen en beschrijven van dakloosheid en huisvestingsuitsluiting in Europese landen.

ETHOS identificeert diverse categorieën of dimensies van dakloosheid, waaronder dakloosheid zonder onderdak, dakloosheid in voorzieningen en dreigende dakloosheid.

ETHOS Light als instrument om dak- en thuislozen in kaart te brengen

schema ethos light typologie

De meerwaarde van ETHOS

  • internationale vergelijkbaarheid: een gestandaardiseerd kader waarmee regio's dakloosheidsgegevens op consistente wijze kunnen vergelijken.
  • diepgaand inzicht: het identificeren van diverse vormen van dakloosheid leidt tot een gedetailleerd begrip van de aard en omvang van het probleem.
  • effectieve beleidsontwikkeling: bijdrage aan de ontwikkeling van doelgerichte beleidsmaatregelen om dakloosheid te verminderen en huisvestingsproblemen aan te pakken.
  • monitoring en evaluatie: vergemakkelijkt het monitoren van trends en het evalueren van de impact van interventies. Dat is cruciaal voor het nemen van geïnformeerde beslissingen.
  • eenvoudige communicatie: helder en begrijpelijk communiceren over dakloosheid, waardoor de boodschap toegankelijk is voor een breed publiek.

Zo draagt ETHOS bij aan een consistente en gecoördineerde aanpak van dakloosheid, op vlak van zowel beleidsvorming als praktische interventies.

Meer weten? 

  • Surf naar de website van FEANTSA
  • De pagina Telling dak- en thuisloosheid van het departement zorg biedt informatie over de telling van dak- en thuisloosheid in Vlaanderen, met als doel inzicht te krijgen in de omvang en kenmerken van deze problematiek.
Gerelateerde thema's