Cijferrapport

Gehoor

Ga snel naar...

Cijfers over de gehoortest

Vlaams, Brussels en provinciaal niveau

Cijfers over de gehoortest per gemeente

Lokale cijfers over gezondheid
Kind en gezin gebruikt een geavanceerde gehoortest om aangeboren gehoorstoornissen al tijdens de eerste levensweken (tussen 2 en 4 levensweken) op te sporen. Door een snelle behandeling en begeleiding zijn er zo minder negatieve gevolgen voor de taal- en spraakontwikkeling. Bij een afwijkende test wordt verwezen naar een gespecialiseerd diagnostisch referentiecentrum.

Kind en Gezin registreert voor alle kinderen die klant zijn bij Kind en Gezin de afname van en de resultaten van de test. De data (bereik, resultaten …) worden ontsloten tot op provincieniveau en worden waar nuttig weergegeven voor enkele relevante profielkenmerken van het kind.

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het bereik van de gehoorscreening. Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (prematuriteit, type voeding) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, bereik gehoor- en oogscreening, aandeel gevaccineerde kinderen).

De test is pijnloos, veilig, gratis en uiterst betrouwbaar. We nemen in het ideale scenario de test af in de eerste 21 levensdagen van het kind. Meer informatie over de gehoortest vind je op de website van Kind en Gezin.

Rapport gehoor

In de rapporten gehoorscreening vind je een verslag van de afname van de gehoortest: doelgroepbereik, testverloop en testresultaten.

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing