Cijferrapport

Lokale cijfers over gezondheid

Ga snel naar...
Via onderstaand dashboard kan je enkele grafieken bekijken die je informatie geven over de gezondheid van jonge kinderen of de opvolging ervan door de overheid. Al de data worden weergegeven op basis van het geboortejaar van het kind. De grafieken zijn dynamisch. De cijfers passen zich dus aan de keuze die je maakt aan qua jaar en geografisch gebied tot op gemeenteniveau. 

Dashboard voeding, prematuriteit, oog- en gehoorscreening en BMI

Opgelet: Niet voor elke grafiek zijn er gegevens voor alle geboortejaren beschikbaar.

  • Voor prematuriteit en type voeding start de historische reeks vanaf geboortejaar 2014.
  • Voor bereik oog- en gehoorscreening ontbreken gegevens over de meest recente geboortejaren omdat kindjes voldoende oud moeten zijn om getest te kunnen worden.
  • Voor BMI moeten de kinderen minstens 2 jaar zijn om de BMI te kunnen berekenen. Daarom zijn de recentste gegevens van kinderen geboren in 2018.

Onder het dashboard wordt een korte uitleg gegeven om de grafieken correct te kunnen interpreteren.

Startvoeding op 24 uur en voeding op dag 6

De grafiek startvoeding op 24 uur en voeding op dag 6 geeft het aandeel kinderen weer naar het voedingstype op dat moment, binnen het geboortejaar.

Het type voeding kan 'uitsluitend borstvoeding', 'borstvoeding, maar niet uitsluitend' of 'geen borstvoeding' zijn.

De data in de grafiek omvatten enkel de kinderen over wie we gegevens hebben over dit voedingsmoment. De ontbrekende waarden over voeding worden niet meegenomen, ook omdat we slechts voor een kleine groep kinderen geen gegevens hebben. Bovendien gaan de data over alle kinderen over wie we iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

Bekijk meer data over de voeding van het kind op Vlaams en provinciaal niveau

Prematuriteit

De grafiek prematuriteit geeft het aandeel kinderen weer dat geboren werd voor een zwangerschapsduur van 37 weken en het aandeel à terme geboren kinderen, binnen het geboortejaar.

De data in de grafiek omvatten enkel de kinderen over wie we gegevens hebben over de zwangerschapsduur. De ontbrekende waarden over zwangerschapsduur worden niet meegenomen, ook omdat we slechts voor een kleine groep kinderen geen gegevens hebben. Bovendien gaan de data over alle kinderen over wie we iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

 

Gehoortest

De grafiek gehoortest geeft het aandeel borelingen weer dat minstens 1 gehoortest kreeg (bereik), naar geboortejaar. De gehoortest kan intern (door Kind en Gezin) afgenomen worden of extern (door een ziekenhuis of oorarts).  De data in de grafiek omvatten zowel de interne als externe testen. 

Een kind kan ook niet bereikt zijn met de gehoortest, wanneer er geen gehoortest aangeboden werd of wanneer de ouder de test weigerde. 

Voor alle gemeenten uit Vlaanderen berekenen we dit bereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x die een gehoortest kregen en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar binnen het gekozen geografisch gebied. Voor de gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren omdat heel wat kinderen van wie we de geboorte kennen niet door Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Om het bereik te berekenen, hanteren we hier als noemer de kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen.

Bekijk meer data over de gehoortest op Vlaams en provinciaal niveau

Oogtest

De grafiek oogtest geeft het aandeel kinderen weer waarbij minstens een van de twee oogtesten uitgevoerd werd door Kind en Gezin (bereik), naar geboortejaar. De verpleegkundige van Kind en Gezin voert de eerste oogtest uit in het consultatiebureau op 1 jaar en voert de tweede oogtest uit op 2 jaar. 

De data in de grafiek omvatten de testen die enkel afgenomen worden door Kind en Gezin. 

Voor alle gemeenten uit Vlaanderen berekenen we dit bereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x waarbij minstens een van de twee oogtesten werd uitgevoerd door Kind en Gezin en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar binnen het gekozen geografisch gebied. Voor de gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren omdat heel wat kinderen van wie we de geboorte kennen, niet door Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Om het bereik te berekenen hanteren we hier als noemer de kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen. 

Bekijk meer data over de oogtest op Vlaams en provinciaal niveau.
 

BMI

De grafiek BMI geeft per gemeente in 3 grafieken weer welk aandeel van de 2-jarige kinderen een lage BMI, een normaal gewicht of overgewicht heeft. Wanneer je over de cijfer overgewicht gaat, zie je ook hoe groot het aandeel kinderen met obesitas is. Wanneer je over de grafiek gaat, zie je ook het cijfer voor het Vlaamse Gewest. Zo kan iedere gemeente zich vergelijken met het Vlaamse Gewest.

Bekijk meer data over BMI op Vlaams en provinciaal niveau.

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Datamanagement
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Team Datamanagement bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Datamanagement