Cijferrapport

Bereik medisch-preventieve gezinsondersteuning Kind en Gezin

Ga snel naar...
In dit rapport bespreken bereik van Kind en Gezin in Vlaanderen. Met zijn preventieve gezondheidszorg bereikt Kind en Gezin een groot publiek. Hieronder geven we cijfers over het bereik van Kind en Gezin door het gezinsbezoek of een consult, het bereik van de gehoortest, oogtest en door het vaccinatieprogramma.

Hieronder vind je twee dashboards over het bereik van Kind en in Gezin van kinderen in het Vlaams Gewest.

In het eerste dashboard tonen we het bereik van Kind en Gezin door middel van een gezinsbezoek of een consult in de eerste drie levensmaanden. Daarnaast tonen we het aandeel kinderen dat op de leeftijd van 18 maanden alle aanbevolen vaccins kreeg door Kind en Gezin, het aandeel kinderen dat een gehoortest kreeg bij Kind en Gezin en het aandeel kinderen dat minstens 1 oogtest kreeg bij Kind en Gezin. Voor het gekozen registratiejaar geeft het dashboard het bereik van het beschikbare geboortejaar van het desbetreffende bereik.

In het tweede dashboard geven we het bereik aan de hand van het aantal gezinsbezoeken in de eerste drie levensmaanden of het aantal consulten in het eerste, tweede of derde levensjaar.

Bereik preventieve zorg Kind en Gezin

In de rapporten gehoortest, oogtest en vaccinaties tonen we nog meer cijfers. In het lokaal dashboard gezondheidszorg tonen we cijfers over bereik gehoortest, oogtest en vaccinatie tot op gemeenteniveau.

Bereik aantal gezinsbezoeken en aantal consulten

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing