Cijferrapport

BMI

Ga snel naar...

Naast lokale cijfers over BMI ook andere lokale cijfers over gezondheid (bereik gehoortest, bereik vaccinaties, bereik oogtest, gegevens over prematuriteit en cijfers over (borst)voeding).

Cijfers op maat

Meer informatie over de berekeningswijze van BMI en de aandachtspunten bij de interpretatie van de gegevens.

Achtergrondinformatie en documentatie
In dit themarapport geven we cijfers de body mass index (BMI) bij kinderen van 2 jaar.

Evolutie BMI van kinderen van 2 jaar

De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de gewichtsstatus (lage BMI, normaal gewicht, overgewicht) van kinderen van 2 jaar. De cijfers over overgewicht zijn inclusief obesitas. Wanneer je over de cijfers gaat, zie je ook hoe groot het aandeel kinderen met obesitas is.

Evolutie BMI per geslacht van kinderen van 2 jaar

De onderstaande grafiek geeft per geslacht de evolutie weer van de gewichtsstatus (lage BMI, normaal gewicht, overgewicht) van kinderen van 2 jaar. De cijfers over overgewicht zijn inclusief obesitas. Wanneer je over de cijfers gaat, zie je ook hoe groot het aandeel kinderen met obesitas is.

Evolutie BMI per provincie van kinderen van 2 jaar

De onderstaande grafiek vergelijkt de provincies op het vlak van de gewichtsstatus (lage BMI, normaal gewicht, overgewicht) van kinderen van 2 jaar. De cijfers over overgewicht zijn inclusief obesitas. Wanneer je over de cijfers gaat, zie je ook hoe groot het aandeel kinderen met obesitas is.

Daaronder vind je een kaart van Vlaanderen waarin de gemeenten van het Vlaamse Gewest zijn ingekleurd volgens hun aandeel normaal gewicht in die gemeente. Hoe donkerder de gemeente is ingekleurd, hoe groter het aandeel kinderen met een normaal gewicht in die gemeente. Wanneer je over de cijfers gaat, zie je voor die gemeente het precieze aandeel kinderen met normale gewicht. Meer details over de gewichtsstatus (lage BMI, normaal gewicht, overgewicht) van kinderen in een bepaalde gemeente vind je terug bij de lokale cijfers over gezondheid.

BMI van kinderen van 2 jaar naar kenmerken van het gezin

Het onderstaande dashboard geeft BMI-gegevens van kinderen op 2 jaar weer volgens de origine van de moeder (bij haar geboorte), kansengroep en of het kind in kansarmoede opgroeit. Daar maken we een combinatie van het al dan niet opgroeien in kansarmoede met de origine van de moeder.

BMI-cijfers over oudere kinderen (agentschap Zorg en Gezondheid)

Via de website van Zorg en Gezondheid vind je BMI-cijfers over oudere kinderen.

Rapport met BMI-cijfers 2 tot 14 jaar

Opgroeien publiceerde in 2020 een rapport met gedetailleerde cijfers over de BMI van kinderen tussen 2 en 14 jaar in Vlaanderen. Dat uniek rapport kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking van de Vlaamse agentschappen Opgroeien en Zorg en Gezondheid. Als basis zijn de meetgegevens van tienduizenden kinderen gebruikt, verzameld via de lokale teams van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing