Cijferrapport

BMI

Ga snel naar...

Cijfers over BMI op Vlaams en provinciaal niveau

Vlaams en provinciaal niveau

Cijfers over BMI op lokaal niveau

Lokale cijfers over gezondheid
In dit themarapport geven we cijfers tot op gemeenteniveau over de body mass index (BMI) bij kinderen van 2 jaar.

Kind en Gezin kan van alle kinderen die gemeten en gewogen worden op de leeftijd van 2 jaar een body mass index (BMI) berekenen. De BMI is het gewicht (in kilogram) gedeeld door de lengte (in meter) in het kwadraat.

Om de cijfers goed te kunnen interpreteren, geven we de volgende belangrijke zaken mee:

  • Een hoge BMI-waarde verwijst naar een relatief hoge lichaamsmassa vergeleken met gestalte, ongeacht de samenstelling van die hoge lichaamsmassa. Hoge BMI-waarden mogen we dus niet automatisch problematiseren in termen van overtollig vet.
  • Als een kind een normaal gewicht heeft, is dat niet noodzakelijk een gezond gewicht. Een gezond gewicht is een gewicht dat samengaat met een gezonde levensstijl. Een gezond gewicht kan mogelijk wat buiten de grenzen gaan van wat als ‘normaal’ wordt beschreven. Een normaal gewicht kan daarentegen ook samengaan met een ongezonde leefstijl. De cijfers moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
  • Bij kinderen liggen de grenswaarden anders dan bij volwassenen. De keuze voor grenswaarden is niet zonder gevolg, want het bepaalt het aantal kinderen met een ‘normale’ en ‘afwijkende’ BMI. Op advies van onderzoekers hanteert Kind en Gezin voor overgewicht en obesitas de grenswaarden van de International Obesity Task Force (IOTF) en voor laag gewicht steunen we op de groeistandaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.
  • Door het verschil in lichaamsbouw verschillen de grenswaarden volgens geslacht.
  • Op Vlaams en provinciaal niveau rapporteren we op het jaar waarin het kind 2 jaar werd (registratiejaar). De lokale cijfers geven we weer per geboortejaar zoals de andere gegevens in dat dashboard.
  • We geven de cijfers weer voor de kinderen die in Vlaanderen woonden, ongeacht waar ze geboren zijn.
  • Om de validiteit van de cijfers te bewaken, nemen we in onze berekeningen enkel die kinderen mee die in een interval van 2 maanden rond het tweede levensjaar op consult kwamen. Voor kinderen geboren in 2018 hebben we daardoor slechts BMI-waarden voor 51,3% van de kinderen. Door de coronacrisis werden er in 2020 heel wat minder kinderen gemeten en gewogen op 24 maanden. In 2019 hadden we nog gegevens over 63,9% van de geboortecohorte 2017, in 2021 waren de data nog vollediger (64,7%).
  • De cijfers in de dashboards kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van de cijfers in andere publicaties.

Rapport met BMI-cijfers 2 tot 14 jaar

Opgroeien publiceerde in 2020 een rapport met gedetailleerde cijfers over de BMI van kinderen tussen 2 en 14 jaar in Vlaanderen. Dat uniek rapport kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking van de Vlaamse agentschappen Opgroeien en Zorg en Gezondheid. Als basis zijn de meetgegevens van tienduizenden kinderen gebruikt, verzameld via de lokale teams van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing