Resultaten screening van herkomstlanden voor adoptie

27 november 2023
Adoptie
De laatste 13 herkomstlanden waarmee Vlaanderen samenwerkt voor interlandelijke adoptie zijn onderworpen aan een screening door Opgroeien.

Screening herkomstlanden

Midden 2021 gaf de Vlaamse Regering de opdracht om de samenwerking met herkomstlanden in het kader van interlandelijke adoptie te screenen. Die screening moet de context waarin interlandelijke adopties gebeuren scherper stellen om de kans op wanpraktijken zoveel mogelijk uit te sluiten.

Opgroeien werkte op basis van de krijtlijnen die de regering vastlegde een gedetailleerd beslissingskader uit. Internationale organisaties met expertise in jeugdbescherming en kinderrechten zoals UNICEF, International Social Service (ISS) en Child Identity Protection (CHIP) werden ingeschakeld om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de samenwerkingsrelatie in elk herkomstland. Dit gebeurde op basis van contacten met lokale autoriteiten, NGO’s en organisaties die betrokken zijn bij jeugdhulp en adoptietrajecten.

Zowel geadopteerden als de interlandelijke adoptiediensten in Vlaanderen kregen de kans om alle informatie mee te beoordelen. Het Vlaams Centrum voor Adoptie van Opgroeien velde het uiteindelijke eindoordeel. 

Resultaten tweede screeningsronde

Na een eerste screeningsronde van vijf landen begin dit jaar, maakten de andere 13 herkomstlanden deel uit van de tweede screeningsronde:  

  • De samenwerking met Bulgarije, Chili, de Filipijnen, Honduras, Peru en Thailand wordt verdergezet. Ook met PortugalColombia en Zuid-Afrika werd de samenwerking al bevestigd.  
  • Voor de samenwerking met Burkina Faso, Hongarije, India en Togo staat het licht op oranje en is een bezoek ter plaatse nodig alvorens een definitieve beslissing genomen kan worden. Ook voor Kazachstan volgt nog een plaatsbezoek. De samenwerking met Burkina Faso wordt per direct geschorst omwille van de onveilige situatie in het land. 
  • Met Haïti, Marokko en Gambia wordt, na Vietnam eerder dit jaar, de samenwerking stopgezet omdat er onvoldoende garanties zijn dat de rechten en belangen van de kinderen die in aanmerking komen voor adoptie en hun gezin gewaarborgd worden. 
  • De samenwerking met Ghana werd na het afwerken van de proefdossiers al stopgezet. Dit land werd niet verder gescreend. De samenwerking met China staat al sinds de covid-19 pandemie en tot nader order on hold op initiatief van het herkomstland zelf.

Meer informatie over deze resultaten lees je in het persbericht en in de definitieve beslissingsnota’s.

Kandidaat-adoptieouders vinden ook meer info bij de veelgestelde vragen op de website van Kind en Gezin.

Andere nieuwsberichten